สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดอำนาจเจริญ
Office of Province Election Commission amnatcharoen


 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถิ่น

ตำแหน่ง

ค่าสมัคร / บาท

ตำแหน่ง

ค่าสมัคร / บาท

1.  ผู้ว่าราชการ กทม.

50,000

1.  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

10,000

2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

30,000

2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2,000

3.  นายกเมืองพัทยา

10,000

3.  สมาชิกสภาเมืองพัทยา

5,000

4.  นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

10,000

4.  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

5,000

5.  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

8,000

5.  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

3,000

5.  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

5,000

6.  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

2,000

6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2,000

7.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

500 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 172,269