สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ
Office of Province Election Commission amnatcharoen


 
 
กองทุนพรรคการเมือง
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ห้องสมุด อิเล็กทรอนิค
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ginfo
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
ศูนย์ร้องเรียนขึ้นเพื่อมีไว้สำหรับผู้ที่มีความเดือดร้อน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
nbt
thaipbs
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
ช่อง 9
วอยทีวี
ืnation
 
 

ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้บริหารท้องถิ่น

สมาชิกสภาท้องถิ่น

ตำแหน่ง

ค่าสมัคร / บาท

ตำแหน่ง

ค่าสมัคร / บาท

1.  ผู้ว่าราชการ กทม.

50,000

1.  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

10,000

2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

30,000

2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2,000

3.  นายกเมืองพัทยา

10,000

3.  สมาชิกสภาเมืองพัทยา

5,000

4.  นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

10,000

4.  สมาชิกสภาเทศบาลนคร

5,000

5.  นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

8,000

5.  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง

3,000

5.  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

5,000

6.  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล

2,000

6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

2,000

7.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

500 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 177,923