สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

ทำเนียบ กกต.จว./ผอ.กต.จว.

  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ 

   กกต.จว.ชัยภูมิ ชุดแรก
- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2541 - 31 มกราคม พ.ศ. 2546 (7 ท่าน)

   กกต.จว.ชัยภูมิ ชุดที่สอง
- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  1  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2546 - 28  กุมภาพันธ์  2549 (5 ท่าน)
- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  1  มีนาคม   พ.ศ. 2546 - 16  กรกฎาคม  2550 (5 ท่าน)

 
กกต.จว.ชัยภูมิ ชุดที่สาม
- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 17  กรกฎาคม 2550 - 2  มีนาคม  2554  (5 ท่าน)
- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 3  มีนาคม 2554 - 31  ตุลาคม 2554  (4 ท่าน)

  กกต.จว.ชัยภูมิ ชุดที่สี่
- ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1  พฤศจิกายน 2554 - ปัจจุบัน (5 ท่าน)


   

 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,285