สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ อปท.

ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ
ลำดับที่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนบ้าน พื้นที่ ประชากร หมายเหตุ
(หลังคาเรือน) (ตร.กม.) (คน)
1 เมืองชัยภูมิ 19 224 68,294 1,305.297 184,458  
2 ภูเขียว 11 155 35,796 801.757 124,736  
3 เกษตรสมบูรณ์ 11 144 29,900 1,283.568 111,280  
4 แก้งคร้อ 10 126 28,651 582.196 93,261  
5 จัตุรัส 9 119 24,669 731.031 75,783  
6 คอนสวรรค์ 9 103 17,766 468.147 54,264  
7 หนองบัวแดง 8 130 29,722 2,215.459 99,793  
8 คอนสาร 8 85 18,079 966.665 61,863  
9 บำเหน็จณรงค์ 7 95 17,350 560.300 53,811  
10 บ้านเขว้า 6 88 16,086 544.315 51,221  
11 เทพสถิต 5 92 22,540 875.604 68,133  
12 บ้านแท่น 5 66 12,028 308.707 45,768  
13 หนองบัวระเหว 5 58 12,132 841.782 37,708  
14 เนินสง่า 4 48 7,541 222.003 25,872  
15 ภักดีชุมพล 4 47 10,109 900.456 30,472  
16 ซับใหญ่ 3 37 4,753 171.000 14,611  
รวม 124 1,617 355,416 12,778.287 1,133,034  
หมายเหตุ ข้อมูลจำนวนประชากรและบ้าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555        


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,275