สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

หน้าที่สำคัญของสาขาพรรค

หน้าที่สำคัญของสาขาพรรคการเมือง

        1. สร้างผู้นำทางการเมืองในระดับท้องถิ่น

        2. สร้างรากฐานให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งและกลายเป็นสถาบันของประเทศชาติอย่างแท้จริง

        3. เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ป้อนให้กับพรรคการเมือง

        4. ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่ให้ความสนใจนโยบายและวิธีการดำเนินงานของพรรคการเมือง

        5. สนับสนุนการเลือกตั้งของพรรคการเมือง

        6. สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

        7. เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นของประชาชน

        8. เป็นสื่อประสานระหว่างพรรคการเมืองกับสมาชิกพรรคการเมือง หรือผู้ให้ความสนใจในกิจกรรมของพรรคการเมืองได้เป็นอย่างดี

        9. นำนโยบายของพรรคการเมืองไปสู่ความสำเร็จในทางปฏิบัติ


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 37
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,301