สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

การจัดตั้งสาขาพรรค


การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง

พรรคการเมืองใด
จัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้หัวหน้าพรรคการเมือง  มีหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองต่อนายทะเบียน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่จัดตั้ง โดยคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ประกอบด้วย ประธานและรองประธานสาขาพรรค เลขานุการและรองเลขานุการสาขาพรรค เหรัญญิก  สาขาพรรค นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค โฆษกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรค


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 32
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,296