สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง

พรรคการเมือง
จังหวัดชัยภูมิ มี 6 สาขา จาก 5 พรรคการเมือง (ข้อมูล 6 กันยายน 2553)

 
พรรคการเมือง ประธานสาขาพรรค ที่อยู่สาขาพรรค
1.พรรคประชาธิปัตย์
   DEMOCRAT
   PARTY
นายเกริกยศ  แผ่นทอง 1.สาขาพรรคประชาธิปัตย์  ลำดับที่ 104
   183  หมู่ 3
   ตำบลบ้านแท่น
   อำเภอบ้านแท่น
   จังหวัดชัยภูมิ  36190
   โทร.089-6181158
  นายกฤษฎา   สงวนวงศ์ชัย 2.สาขาพรรคประชาธิปัตย์  ลำดับที่ 20
   499/1-3  หมู่ 17
   ตำบลบ้านเพชร
   อำเภอบำเหน็จณรงค์
   จังหวัดชัยภูมิ  36160
   โทร.044-842756 
   โทรสาร.044-859559
2.พรรคเพื่อฟ้าดิน
   FOR  HEAVEN  AND
   EARTH PARTY
นายประเวทย์  งามผ่อง 3.สาขาพรรคเพื่อฟ้าดิน  ลำดับที่ 11
   603  หมู่ 10
   ตำบลนาหนองทุ่ม
   อำเภอแก้งคร้อ
   จังหวัดชัยภูมิ  36150
   โทร.044-810095
3.พรรคประชาราช
   PRACHARJ  PARTY
นายธมากร  ลี้ภัยดี 4.สาขาพรรคประชาราช  ลำดับที่ 3
   114/6  หมู่ 1
   ตำบลละหาน
   อำเภอจัตุรัส
   จังหวัดชัยภูมิ  36130
   โทร./โทรสาร 044-851456
4.พรรคไทยพอเพียง
   THAI POR PIENG PARTY
นายสุวิ   คูณเงิน 5.สาขาพรรคไทยพอเพียง  ลำดับที่ 4
   365  หมู่ 1
   ตำบลกุดน้ำใส
   อำเภอจัตุรัส
   จังหวัดชัยภูมิ  36130
   โทร.085-0167831
5.พรรคเสรีนิยม
   LIBERAL  PARTY
นายวัชรพงษ์  เหมือนพันธุ์ 6.สาขาพรรคเสรีนิยม  ลำดับที่ 1
   254/14  หมู่ 7
   ถนนชัยภูมิ-บ้านเขว้า
   ตำบลในเมือง
   อำเภอเมืองชัยภูมิ
   จังหวัดชัยภูมิ  36000
   โทร.044-813339

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 69
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,333