สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

ระบบพรรคการเมือง

ระบบพรรคการเมือง

                ในการศึกษาระบบพรรคการเมืองของประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบัน เราจะพบว่าเราอาจแบ่งพรรคการเมืองออกเป็น 3 ระบบด้วยกัน

1.ระบบพรรคเดียว
                   ระบบพรรคเดียวในประเทศเผด็จการทั้งแบบเบ็ดเสร็จนิยมและอำนาจนิยม เช่น พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศจีน ซึ่งเป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว พรรคฟาสซิสต์ของอิตาลีและพรรคนาซีสมัยก่อน  และระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งรัฐธรรมนูญในประเทศเหล่านี้มักจะเขียนไว้ว่าอนุญาตให้มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแข่งขันอีก ตัวอย่างเช่นประเทศจีน เวียดนาม และคิวบา ซึ่งต่างก็มีระบบการเมืองพรรคเดียวทั้งสิ้น บางประเทศที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยก็อาจจะมีพรรคการเมืองเดียวที่มักจะครองเสียงข้างมากในสภา เช่น ประเทศอินโดนีเซียในช่วงการปกครองของอดีตประธานาธิบดีซูฮาร์โต ก็มีพรรคโกลคาร์ ซึ่งครองเสียงข้างมากในสภากว่า 30 ปี ในประเทศสิงค์โปร์มีพรรคการเมืองเอกเพียงพรรคเดียวคือพรรค People’s Action Party หรือ PAP และประเทศมาเลเซียก็มีพรรคการเมืองเอกเพียงพรรคเดียวคือพรรคอัมโนนั่นเอง
2. ระบบสองพรรค
                   ระบบสาขาพรรคคือ มีพรรคการเมืองเด่น ๆ ที่แข่งขันกันเป็นผู้บริหารประเทศเสมอเพียงสองพรรคเท่านั้น พรรคการเมืองอื่น ๆ ไม่มีความสำคัญในทางการเมือง ข้อดีของระบบพรรคการเมืองแบบสองพรรคนี้คือ ทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและมีความมั่นคง เพราะจะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวทำ หน้าที่รัฐบาลหรือผู้บริหารประเทศ ส่วนอีกพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบถ่วงดุล  ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของรัฐสภาหรือพรรคฝ่ายค้านก็ได้

3. ระบบหลายพรรค
                   ระบบหลายพรรคจะมีพรรคการเมืองที่โดดเด่นและมีอิทธิพลในรัฐสภาอยู่หลายพรรค จุดเด่นก็คือไม่มีพรรคการเมืองใดสามารถครองเสียงข้างมากในรัฐสภาอย่างเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้ ระบบพรรคการเมืองแบบนี้มีในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย เนเธอร์แลนด์ รวมทั้งประเทศไทย เยอรมัน อิตาลี เบลเยี่ยม สวิสเซอร์แลนด์ และประเทศอินโดนีเซียในปัจจุบัน เป็นต้น


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 73
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,337