สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

การควบรวมพรรคการเมือง

การควบรวมพรรคการเมือง

                   การควบรวมพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550 ยังคงมีบทบัญญัติที่คล้ายกันกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 คือการควบรวมมี 2 ลักษณะคือ
                   1. การรวมพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งเป็นพรรคใหม่
                   2. การรวมพรรคการเมืองหลายพรรคกับพรรคการเมืองหลัก
โดยการควบรวมพรรคการเมืองจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่พรรคการเมือง และมีการจัดประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองที่ได้ทำการควบรวมกันและแจ้งต่อนายทะเบียน ทั้งนี้การควบรวมพรรคการเมืองนั้นมีข้อแม้ว่า หากยังมีสภาผู้แทนราษฎรอยู่ และพรรคการเมืองนั้น ๆ มีสมาชิกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะไม่สามารถทำการควบรวมพรรคนั้นได้


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,274