สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

ส.ว.

ทำเนียบ ส.ว.(ที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน)
จังหวัดชัยภูมิ


ครั้งที่ วันเลือกตั้ง ช่อ-สกุล หมายเหตุ
1 4 มีนาคม 2543
และเลือกตั้งใหม่
29 เมษายน 2543
1. นายพิชิต ชัยวิรัตนะ
2. นายสุริยน ภูมิรัตนประพิณ
3. นายสุชน ชาลีเครือ
4. นายนิรัตน์ อยู่ภักดี
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
2 19 เมษายน 2549 1. นางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา
2. นายพุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
3. นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
4. นายอภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
3 2 มีนาคม 2551 นางพรทิพย์ จันทร์รัตนปรีดา รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 71
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,335