สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชัยภูมิ
Office of the Provincial Election Commission of chaiyaphum


 
 
แจ้งเบาะแสทุจริตเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ลูกเสืออาสา กกต.
เครื่องลงคะแนนอิเลคทรอนิกต้นแบบ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ห้องสมุดดิจิทัลคิดดี
 
 

สถ./ผถ.

ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ
ลำดับ อำเภอ อบต. เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง อบจ. หมายเหตุ
จำนวน ส.อบต. จำนวน ส.ทต. จำนวน ส.ทม. จำนวน ส.อบจ.
(แห่ง) (คน) (แห่ง) (คน) (แห่ง) (คน) (เขต) (คน)
1 เมืองชัยภูมิ 16 396 4 48 1 18 6 6  
2 ภูเขียว 9 234 4 48 - - 4 4  
3 เกษตรสมบูรณ์ 10 238 3 36 - - 3 3  
4 แก้งคร้อ 9 220 3 36 - - 3 3  
5 จัตุรัส 8 218 3 36 - - 2 2  
6 คอนสวรรค์ 9 206 1 12 - - 2 2  
7 หนองบัวแดง 7 222 2 24 - - 3 3  
8 คอนสาร 6 152 3 36 - - 2 2  
9 บำเหน็จณรงค์ 7 190 2 24 - - 2 2  
10 บ้านเขว้า 3 58 4 48 - - 2 2  
11 เทพสถิต 5 184 1 12 - - 2 2  
12 บ้านแท่น 4 98 2 24 - - 1 1  
13 หนองบัวระเหว 2 52 3 36 - - 1 1  
14 เนินสง่า 4 96 -  - - - 1 1  
15 ภักดีชุมพล 4 94 -  - - - 1 1  
16 ซับใหญ่ 3 74 -  - - - 1 1  
รวม 106 2,732 35 420 1 18 36 36  


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 35
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 290,299