สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Office of Province Election Commission Of Maehongson


 
 
เครื่องลงคะแนน
เฟสบุ๊ค กกต.
เฟสบุ๊ค อปท.
องค์กรอิสระ
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
สำนักผู้ตรวจการ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
 

อำเภอแม่ลาน้อย

อำเภอแม่ลาน้อย
69 หมู่ 73 หน่วย
1.ตำบลแม่ลาน้อย
(ในเขตเทศบาล มี ม.1, 2,5,9, จำนวน 6 หน่วย)
(นอกเขตเทศบาล 11 หมู่ 12 หน่วย)


 
 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
หมู่บ้าน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
1
1
2
5
9
3
3
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
 
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
วัดแม่ลาน้อยเหนือ
โรงเรียนบ้านอนุบาลแม่ลาน้อย
บ้านแม่ลาน้อย
โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา
วัดบ้านวังคัน
วัดทุ่งสารภี
โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง
โรงเรียนบ้านพะตะบอดี
โรงเรียนบ้านแม่ฮุ
โรงเรียนบ้านแม่แลบ
โรงเรียนบ้านแม่งะ
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว
โรงเรียนบ้านท่าสองแคว(บ้านทุ่งรวงทอง)
โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา
โรงเรียน ตชด. บ้านแม่ลางิ้ว
โรงเรียนพระบาทห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยริน
โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้
 
494
502
492
403
376
381
384
255
691
232
504
535
290
144
118
320
136 
2. ตำบลแม่ลาหลวง
( 9 หมู่บ้าน 9 หน่วย)
 


 
 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
หมู่บ้าน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
ศาลาประชาคมบ้านแม่สุ
โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ
โรงเรียนบ้านห้วยกูป๊ะ
ศาลาประชาธิปไตยบ้านสันติสุข
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสันติพัฒนา
โบสถ์คริสตจักรบ้านทุ่งป่าคา
ศาลาประชาคมบ้านสุขใจ
 
625
351
358
370
491
364
737
284
244

 
3. ตำบลท่าผาปุ้ม
( 8 หมู่บ้าน 8 หน่วย)


 
 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
หมู่บ้าน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
 
1
2
3
4
5
6
7
8
 
โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน
โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม
โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย
โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊ว
โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ
ศูนย์สาธิตการตลาด บ.ใหม่พัฒนา
 
205
488
397
278
683
254
120
449 
4. ตำบลแม่โถ
( 8 หมู่บ้าน 8 หน่วย)


 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
หมู่บ้าน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ
โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง
โรงเรียนบ้านแม่โถ
โรงเรียนบ้านแม่โถใต้
โรงเรียนบ้านอุมพาย
โรงเรียนบ้านแม่จอ
โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่
โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง
242
218
304
275
310
336
402
171
5. ตำบลห้วยห้อม
( 9 หมู่บ้าน 10 หน่วย)


 
 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
หมู่บ้าน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยห้อม
โรงเรียนบ้านห้วยห้า
โรงเรียนบ้านสาม
โรงเรียนบ้านสาม (สาขาบ้านผักไผ่)
โรงเรียนบ้านตูน
โรงเรียนบ้านดง
โรงเรียนบ้านแม่ละอูบ
โรงเรียนบ้านละอางเหนือ
โรงเรียนบ้านดงใหม่
โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์
 
267
408
153
96
148
668
768
259
128
177 
6. ตำบลแม่นาจาง
( 7 หมู่บ้าน 7 หน่วย)
 


 
 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
หมู่บ้าน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
 
1
2
3
4
5
6
7
 
ศรช.บ้านแม่นาจางเหนือ
ศศช.บ้านแม่กองแป
โรงเรียนบ้านแม่ขีด
โรงเรียนบ้านหนองม่วน
โรงเรียนบ้านกอกหลวง
โรงเรียนบ้านแม่สะแมง
โรงเรียนบ้านแม่นาจางใต้
 
279
326
250
381
325
184
248
 
7. ตำบลสันติคีรี
( 8 หมู่บ้าน 8 หน่วย)


 
 หมู่ที่
 หน่วยเลือกตั้ง
หมู่บ้าน
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
โรงเรียนบ้านแม่ปาง
ศศช.บ้านแม่แป
ศศช.บ้านขุนแม่ฮุ
โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก
โรงเรียนบ้านหัวดอย
โรงเรียนบ้านกะริคี
โรงเรียนบ้านหัวลา
โบสถ์คริสตจักรบ้านหัวตาด
 
416
148
237
191
212
106
342
147

 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 16
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 204,902