สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Office of Province Election Commission Of Maehongson


 
 
เครื่องลงคะแนน
เฟสบุ๊ค กกต.
เฟสบุ๊ค อปท.
องค์กรอิสระ
กองทุนฯ พรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรค
สำนักผู้ตรวจการ
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
 
 

รายชื่อนายก/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย

นายสมพร  ชวฤทธิ์
นายกเทศมนตรีตำบลปาย

 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย เขต 1
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1
นายสนิท โพธิสวัสดิ์
 
2 นายคณัสภูชิต แสนคำ  
3 นายอุดม  แสนคำวัง  
4 นางสุรางค์  คงสิริ  
5 นางบัวลม  ตานันท์  
6 ด.ต.สมพงษ์  แก้วพรม  
 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปาย เขต 2
 
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1 นางสาวรัชติญา  มูลคำ  
2 นางศรีนุช  แสงทอง  
3 นางพวงสร้อย  อุ่นเมือง  
4 นายเจริญวัฒน์ ทัศน์ศิริ  
5 นายสุรเพชร  สิทธิเพชร  
6 นายสุรชาติ  แสนเฉลียว  


 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 205,484