สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

                    เลขที่ 1/31, 33 หมู่บ้านเมืองทอง
                    ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง
                    อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
                    จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
                    โทรศัพท์/โทรสาร 0-7543-2501-3, 0-7532-0353 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,869