สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

ประวัติ ความเป็นมาของ สนง.กกต.จว.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เปิดทำการครั้งแรกโดยใช้ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปกครอง เป็นสถานที่ทำการครั้งแรก และเมื่อได้สรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ขอใช้อาคารชั้น 2 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้างที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ถนนนางงาม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสถานที่ทำการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2542 ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ย้ายที่ทำการจากอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มาอยูที่อาคารพาณิขย์ เลขที่ 1/31 , 33  หมู่บ้านเมืองทอง ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 44
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,579