สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

หน่วยเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งกลาง

                                       หน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23  ธันวาคม  2550
                            
จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดระบบหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  จำนวน  1  แห่ง  และที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง  ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 23  ธันวาคม 2553  จำนวน  4  เขตเลือกตั้งดังนี้
                        เขตเลือกตั้งที่  1   หน่วยเลือกตั้ง  จำนวน  493  หน่วยเลือกตั้ง
                        ที่เลือกตั้งกลางในแต่ละอำเภอ  5  อำเภอได้แก่
                           อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   คือ  วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
                           อำเภอพระพรหม  คือ ศาลาประชาคมอำเภอพระพรหม
                           อำเภอร่อนพิบูลย์  คือ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนทราภิวัฒก์
                           อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  คือ ศาลาประชาคมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
                           อำเภอจุฬาภรณ์ คือ ศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์
                         เขตเลือกตั้งที่ 2  หน่วยเลือกตั้ง  จำนวน  597 หน่วยเลือกตั้ง
                          ที่เลือกตั้งกลางในแต่ละอำเภอ  9 อำเภอได้แก่
                           อำเภอทุ่งสง  คือ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งสง
                           อำเภอลานสกา คือ ศาลาประชาคมอำเภอลานสกา
                           อำเภอบางขัน  คือ ศาลาประชาคมอำเภอบางขัน
                           อำเภอทุ่งใหญ่  คือ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่
                           อำเภอนาบอน  คือ ศาลาประชาคมอำเภอนาบอน
                           อำเภอฉวาง  คือ ศาลาประชาคมอำเภอฉวาง
                          อำเภอช้างกลาง  คือ ที่ว่าการอำเภอช้างกลาง
                          อำเภอพิปูน คือ ศาลาประชาคมอำเภอพิปูน
                          อำเภอถ้ำพรรณรา  คือ  ศาลาประชาคมอำเภอถ้ำพรรณรา
                        เขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้ง  จำนวน  467  หน่วยเลือกตั้ง
                        ที่เลือกตั้งกลางในแต่ละอำเภอ  4 อำเภอได้แก่
                           อำเภอปากพนัง  คือ ศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง
                           อำเภอเชียรใหญ่  คือ ศาลาประชาคมอำเภอเชียรใหญ่
                           อำเภอชะอวด  คือ ศาลาประชาคมอำเภอชะอวด
                           อำเภอหัวไทร คือ ศาลาประชาคมอำเภอหัวไทร
                        เขตเลือกตั้งที่ 4 หน่วยเลือกตั้ง  จำนวน  493  หน่วยเลือกตั้ง
                         ที่เลือกตั้งกลางในแต่ละอำเภอ  5  อำเภอ  ได้แก่
                           อำเภอขนอม  คือ ศาลาประชาคมอำเภอขนอม
                           อำเภอสิชล คือ ศาลบาประชาคมอำเภอสิชล
                           อำเภอท่าศาลา คือ ศาลาประชาคมอำเภอท่าศาลา
                           อำเภอนบพิตำ คือ ศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ
                          อำเภอพรหมคีรี คือ ศาบาประชาคมอำเภอพรหมคีรี


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 14
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,868