สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

หน่วยเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งกลาง

             หน่วยเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งกลางจังหวัดานครศรีธรรมราช
   (การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2551 เป็นการทั่วไป)

           คณะอนุกรรมการประจำอำเภอได้กำหนดหน่วยเลือกตั้งกลางในแต่ละอำเภอ  จำนวน 1  แห่ง  ส่วนใหญ่เป็นศาลาประชาคมอำเภอนั้นๆ  สำหรับหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  คณะกรรมการประจำเขตเลือกตั้ง  กำหนดให้วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เป็นหน่วยเลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  จำนวน  1  แห่ง  สำหรับประชากร  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  จำนวนหน่วยเลือกตั้ง  จำนวนครัวเรือน  จำแนกได้ดังนี้

ลำดับที่ อำเภอ จำนวนประชากร จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนครัวเรือน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
1 เมือง 266,622 189,819 81,354 278
2 จุฬาภรณ์ 30,859 22,374 8,219 37
3 พระพรหม 41,652 31,160 11,806 47
4 ร่อนพิบุลย์ 82,832 59,415 21,478 87
5 เฉลิมพระเกียรติ 33,376 23,799 8,747 44
6 ทุ่งสง 147,562 106,121 45,745 163
7 ฉวาง 65,848 49,473 20,480 96
8 ถ้ำพรรณรา 17,674 12,946 5,536 29
9  พิปูน  27,875  21,465  8,982  44
10  นาบอน  26,461  19,434  7,354  37
11  ลานสกา  40,297  30,791  12,026  51
12  ชะอวด  84,602  61,400  23,275  96
13  เชียรใหญ่  45,478  33,902  12,108  101
14  ปากพนัง  106,402  79,789  27,874  171
15  หัวไทร  68,414  50,535  20,244  99
16  พรหมคีรี  35,741  27,114  9,572  55
17  ขนอม  27,864  21,232  10,092  39
18  ท่าศาลา  107,286  77,284  27,095  131
19  สิชล  64,255  62,164  23,464  106
20  นบพิตำ  30,016  21,977  8,245  40
21  บางขัน  41,354  28,070  11,565  60
22  ช้างกลาง  29,836  21,821  8,509  41
23  ทุ่งใหญ่  68,154  48,782  19,652  76
   รวม  1,490,460  1,100,867  433,422  1,928 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 184
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 444,053