สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
Office of Provincial Election Commission of Nakhonsithammarat


 
 
 
 

หน่วยเลือกตั้ง

หน่วยเลือกตั้ง
          หน่วยเลือกตั้ง(ส.ถ./ผ.ถ.4) เป็นสถานที่สำหรับให้ประชาชนไปลงคะแนน  โดยเรียงตามลำดับในเขตเลือกตั้งจากหนึ่งถึงหน่วยเลือกตั้งสุดท้าย  กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหมู่บ้านมีน้อยสามารถที่จะรวมหน่วยเลือกตั้งได้  หรือกรณีมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากสามารถเพิ่มหน่วยเลือกตั้งได้  จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันมีจำนวน  1,928 หน่วยเลือกตั้ง  อาจมีการเพิ่มเติมได้  ส่วนการกำหนดหน่วยเลือกตั้งในแต่ละท้องถิ่นเป็นอำนาจของท้องถิ่นในการกำหนดหน่วยเลือกตั้งเพิ่มลดได้ตามความจำเป็น
               เมื่อมีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง  ประชาชนสามารถตรวจสอบได้จากบัญชีรายชื่อ( ส.ถ./ผ.ถ.9)ซึ่งจะประกาศก่อนวันเลือกตั้งยี่สิบวัน ณ อำเภอ เทศบาล อบต. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยเลือกตั้ง และหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน กรณีชื่อตกหรือมีการย้ายคนที่ไม่ถูกต้องสามารถเพิ่มชื่อถอนชื่อได้ก่อนวันเลือกตั้งสิบวัน


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 42
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 445,740