สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดนราธิวาส
Office of Narathiwat Election Commission Narathiwat


 
 
วารสาร กกต.นราธิวาส
คนไทยดอทคอม
สมาชิกพรรค
 
 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และ อปท.


องค์การบริหารส่วนจังหวัด  1  แห่ง  คือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

เทศบาลเมือง  3  แห่ง  คือ

1.  เทศบาลเมืองนราธิวาส

2.  เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

3.  เทศบาลเมืองตากใบ

 

เทศบาลตำบล 13  แห่ง  คือ

1.เทศบาลตำบลปาเสมัส

2.  เทศบาลตำบลแว้ง

3. เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา

4. เทศบาลตำบลสุคิริน

5.  เทศบาลตำบลตันหยงมัส

6.  เทศบาลตำบลรือเสาะ

7.  เทศบาลตำบลปะลุรู       

8.  เทศบาลตำบลยี่งอ

9.  เทศบาลตำบลต้นไทร

10.เทศบาลตำบลศรีสาคร

11. เทศบาลตำบลต้นไทร

12.เทศบาลตำบลมะรือโบตก

13.  เทศบาลตำบลกะลุวอเหนือ

 

องค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.)  จำนวน  72  แห่ง  คือ

1)  อำเภอเมืองนราธิวาส

อบต.โคกเคียน

อบต.ลำภู

อบต.บางปอ

อบต.มะนังตายอ

อบต.กะลุวอ

 

2)  อำเภอศรีสาคร

อบต.ศรีสาคร

อบต.ซากอ

อบต.ศรีบรรพต

อบต.ตะมะยูง

อบต.กาหลง

อบต.เชิงคีรี

3)  อำเภอยี่งอ

อบต.ยี่งอ

อบต.ตะปอเยาะ

อบต.ลุโบะบือซา

อบต.ละหาร

อบต.ลุโบะบายะ

อบต.จอเบาะ

4)  อำเภอสุไหงปาดี

อบต.ปะลุรู

อบต.สากอ

อบต.ริโก๋

อบต.โต๊ะเด็ง

อบต.สุไหงปาดี

อบต.กาวะ

5)  อำเภอสุไหงโก-ลก

อบต.มูโนะ

อบต.ปูโยะ

6)  อำเภอแว้ง

อบต.แม่ดง

อบต.สุวารี

อบต.โล๊ะจูด

อบต.กายูคละ

อบต.ฆอเลาะ

อบต.เอราวัณ

7) อำเภอรือเสาะ

อบต.สาวอ

อบต.สุวารี

อบต.โคกสะตอ

อบต.สามัคคี

อบต.บาตง

อบต.ลาโละ

อบต.รือเสาะ

อบต.รือเสาะออก

อบต.เรียง

 

8)  อำเภอตากใบ

อบต.ศาลาใหม่

อบต.พร่อน

อบต.นานาค

อบต.ไพรวัน

อบต.บางขุนทอง

อบต.โฆษิต

อบต.เรียง

 

9)  อำเภอจะแนะ

อบต.จะแนะ

อบต.ผดุงมาตร

อบต.ดุซงญอ

อบต.ช้างเผือก

10)  อำเภอบาเจาะ

อบต.บาเจาะ

อบต.ลุ โบะสาวอ

อบต.บาเระเหนือ

อบต.ปะลุกาสาเมาะ 

อบต.กาเยาะมาตี

อบต.บาเระใต้

11)  อำเภอเจาะไอร้อง

อบต.มะรือโบออก      

อบต.บูกิต

อบต.จวบ

 

12)  อำเภอระแงะ

อบต.ตันหยงมัส 

อบต.บาโงสะโต

อบต.ตันหยงลิมอ

อบต.มะรือโบตก

อบต.กาลิซา

อบต.เฉลิม

อบต.บองอ

 

13)  อำเภอสุคิริน

อบต.สุคิริน

อบต.เกียร์

อบต.ภูเขาทอง

อบต.มาโมง

อบต.ร่มไทร

 

     

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 22
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 118,946