สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 2 หลังเก่า  ตำบลคูหาสวรรค์  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  93000  หมายเลขโทรศัพท์  0 7461 6222 และ 0 7461 6400 เครือข่ายมหาดไทย 71808 ตอบรับอัตโนมัติ
   ต่อ  11  งานสืบสวนสอบสวน
   ต่อ  12  งานจัดการเลือกตั้ง 
   ต่อ 13  งานส่วนร่วมและพรรคการเมือง
   ต่อ  14  งานอำนวยการ
   ต่อ 15  ผอ.กต.จว.
   ต่อ  16 ปธ.กกต.จว.พท.
   ต่อ  17  ส่งโทรสาร


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 17
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,677