สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

จำนวนประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

สรุปจำนวนหมู่บ้าน ประชากร

     ลำดับที่     อำเภอ                          จำนวนหมู่              จำนวนราษฎร                จำนวนผู้มีสิทธิ               จำนวนครัวเรือน

              1  เมืองพัทลุง                        144          119789              89907                      36280

              2  เขาชัยสน                            58               43789              32670                      12229

              3  ควนขนุน                           129             82389               63791                      23895

              4  ป่าพะยอม                          39              33728                24778                     9003

              5  ศรีบรรพต                          30              16985                12778                     4926

              6  ศรีนครินทร์                       43             25869                19591                     7559

              7  กงหรา                                45               34304                24424                     8038

              8  ตะโหมด                              33              29902                 20981                     7797

              9  บางแก้ว                              34              25352                 18362                     6779

            10  ป่าบอน                               50              45335                32175                   12104

            11  ปากพะยูน                          65              50335               36599                   12960

           รวมทั้งหมดของจังหวัด            670        507777           376056                141570 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,737