สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ลูกเสืออาสา กกต.

 

โครงการลูกเสืออาสา กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัดพัทลุง
จัดตั้งกองลูกเสืออาสา กกต.ใหม่ และ ฝึกอบรมทดแทนลูกเสืออาสา กกต
ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2554
ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 อ.เมือง จ.พัทลุง


ผอ.กต.จว.พท.  กล่าวเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ  ลูกเสืออาสาฯ กกต.

   

      

    
 
        
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 118
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 359,327