สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ดีเจประชาธิปไตย

โครงการฝึกอบรมดีเจประชาธิปไตยชุมชน
วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้อง POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง


   

     


    


     


     


      
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,733