สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ส.ส.

 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง

นายร้อยตรี ถัด รัตนพันธ์
ครั้งที่ 1 15 พ.ย. 2476 - 9 ธ.ค. 2480  
ครั้งที่ 2 12 พ.ย. 2481 - 18 มี.ค. 2487  

นายถัด พรหมมาณพ
ครั้งที่ 1 7 พ.ย.2480 - 11 ก.ย.2481  
ครั้งที่ 2 (เลือกตั้งซ่อม) 30 ก.ค.2487 - 15 ต.ค.2488  
ครั้งที่ 3 29 ม.ค.2491 - 29 พ.ย.2494  
ครั้งที่ 4 26 ก.พ.2495 - 25 ก.พ.2500  

นายสมบุญ ศิริธร 
ครั้งที่ 1 6 ม.ค.2489 - 9 พ.ย.2490
ส.ส.พระนคร (1) 15 ธ.ค.2500 - 20 ต.ค.2501 พรรคประชาธิปัตย์
(2) 10 ก.พ.2512 - 17 พ.ย.2514 พรรคประชาธิปัตย์
ส.ส.กรุงเทพ (1) 26 ม.ค.2518 - 12 ม.ค.2519 พรรคประชาธิปัตย์
(2) 4 เม.ย.2519 - 6 ต.ค.2519 พรรคประชาธิปัตย์
สมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 20 พ.ย.2519 - 20 ต.ค.2520
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 15 พ.ย.2520 - 31 ก.ค.2521

ร้อยตำรวจโท คลาด ขุทรานนท์
ครั้งที่ 1 (เลือกตั้งเพิ่ม) 5 ส.ค.2489 - 9 พ.ย.2490  

นายเปลื้อง คชภักดี 
ครั้งที่ 1 26 ก.พ.2500 - 16 ก.ย.2500 พรรคธรรมาธิปัตย์

นายขาว อินทร์ด้วง
ครั้งที่ 1 15 ธ.ค.2500 - 20 ต.ค.2501 พรรคประชาธิปัตย์

นายอาทิตย์ สุภาไชยกิจ
ครั้งที่ 1 10 ก.ย.2512 - 17 พ.ย.2514 พรรคชาวไร่ชาวนา

นายอ่ำ รองเงิน
ครั้งที่ 1 10 ก.ย.2512 - 17 พ.ย.2514 พรรคแนวร่วมประชาธิปไตย
ครั้งที่ 2 26 ม.ค.2518 - 12 ม.ค.2519 พรรคอธิปัตย์
ครั้งที่ 3 4 เม.ย.2519 - 6 ต.ค.2519 พรรคประชาธิปัตย์
นายเจริญ หนูสง
ครั้งที่ 1 26 ม.ค.2518 - 12 ม.ค.2519 พรรคประชาธิปัตย์

นายไรน่าน อรุณรังษี
ครั้งที่ 1 4 เม.ย.2519 - 6 ต.ค.2519 พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย

นายพร้อม บุญฤทธิ์
ครั้งที่ 1 22 เม.ย.2522 - 19 มี.ค.2526 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 2 18 เม.ย.2526 - 2 พ.ค. 2529 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 3 27 ก.ค.2529 - 29 เม.ย.2531 พรรคประชาธิปัตย์

นายสว่าง พรเรืองวงศ
สมาชิกสภาการปฎิรูปการปกครองแผ่นดิน 20 พ.ย.2519 - 20 ต.ค.2520
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 15 พ.ย.2520 - 21 เม.ย.2522
ครั้งที่ 1 22 เม.ย.2522 - 19 ต.ค.2522 พรรคประชาธิปัตย์

นายคล้าย จิตพิทักษ์
ครั้งที่ 1 22 เม.ย.2522 - 5 ก.ย.2524 พรรคประชาธิปัตย์

นายธีรศักดิ์ อัครบวร
ครั้งที่ 1(เลือกตั้งซ่อม) 6 ม.ค.2523 - 19 มี.ค. 2526 พรรคประชาธิปัตย์

นายวีระ มุสิกพงศ์
ส.ส.กรุงเทพฯ (1) 26 ม.ค.2518 - 12 ม.ค.2519 พรรคประชาธิปัตย์
  (2) 4 เม.ย.2519 - 6 ต.ค.2519 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 1(เลือกตั้งซ่อม) 29 พ.ย..2524 - 19 มี.ค.2526 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 2 18 เม.ย.2526 - 2 พ.ค. 2529 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 3 27 ก.ค.2529 - 29 เม.ย.2531 พรรคประชาธิปัตย์

นายโอภาส รองเงิน
ครั้งที่ 1 18 เม.ย.2526 - 2 พ.ค. 2529 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 2 27 ก.ค.2529 - 29 เม.ย.2531 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 3 24 ก.ค.2531 - 23 ก.พ.2534 พรรคประชาชน

นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี
ครั้งที่ 1 24 ก.ค.2531 - 23 ก.พ.2534 พรรคประชาชน
ครั้งที่ 2 22 มี.ค.2535 - 30 มิ.ย.2535 พรรคความหวังใหม่

นายเจริญ ภักดีวานิช
ครั้งที่ 1 24 ก.ค.2531 - 23 ก.พ.2534 พรรคชาติไทย

นายนิพิฏฐ์ อินทร์สมบัติ
ครั้งที่ 1 22 มี.ค.2535 - 30 มิ.ย.2535 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 2 13 ก.ย.2535 - 19 พ.ค.2538 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 3 2 ก.ค. 2538 - 28 ก.ย.2539 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 4 17 พ.ย.2539 - 9 พ.ย.2543 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 5 6 ม.ค.2544 - 5 ม.ค.2548 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 6 6 ก.พ.2548 - 24 ก.พ.2549 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 7 23 ธ.ค.2550 - 10 พ.ค.2554 พรรคประชาธิปัตย์

นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร
ครั้งที่ 1 22 มี.ค.2535 - 30 มิ.ย.2535 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 2 13 ก.ย.2535 - 19 พ.ค.2538 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 3 2 ก.ค. 2538 - 28 ก.ย.2539 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 4 17 พ.ย.2539 - 9 พ.ย.2543 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 5 6 ม.ค.2544 - 5 ม.ค.2548 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 6 6 ก.พ.2548 - 24 ก.พ.2549 พรรคประชาธิปัตย์

นายสมคิด นวลเปียน
ครั้งที่ 1 13 ก.ย.2535 - 19 พ.ค.2538 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 2 2 ก.ค. 2538 - 28 ก.ย.2539 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 3 17 พ.ย.2539 - 9 พ.ย.2543 พรรคประชาธิปัตย์

นายนริศ ขำนุรักษ์
ครั้งที่ 1 6 ม.ค.2544 - 5 ม.ค.2548 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 2 6 ก.พ.2548 - 24 ก.พ.2549 พรรคประชาธิปัตย์
ครั้งที่ 3 23 ธ.ค.2550 - 10 พ.ค.2554 พรรคประชาธิปัตย์

นางสาวสุพัฒชรี ธรรมเพชร
ครั้งที่ 1 23 ธ.ค.2550 - 10 พ.ค.2554 พรรคประชาธิปัตย์ 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 115
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 359,324