สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

กกต.จว.พัทลุง ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง

 
 
นางสาวดวงใจ ช.  บุญพันธ์
ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
 
นายสุรพงศ์  อัมพันศิริรัตน์
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
พัทลุง
 
 
นายชาลี  เอียดสกุล
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง

พลตำรวจตรี ดำรงค์  วัฒโนดร
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
 
 

นายสมศักดิ์  จรจิตร
กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 9
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,739