สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ข้อมูลพื้นฐานเลือกตั้ง ส.ส.

 

ข้อมูลพื้นฐานการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง

กรณียุบสภา เลือกตั้งวันที่  3 กรกฎาคม 2554

เขตเลือกตั้งที่

อำเภอ

จำนวนหน่วยเลือกตั้ง

ประชากร

ผู้มีสิทธิ

หมายเหตุ

1

เมืองพัทลุง

185

119,738

90,475

 

 

เขาชัยสน

64

43,872

32,934

 

 

รวมเขต 1

249

163,610

123,409

 

2

ควนขนุน

137

82,572

64,348

 

 

ป่าพะยอม

39

33,845

25,005

 

 

ศรีบรรพต

30

17,121

12,942

 

 

ศรีนครินทร์

44

26,010

19,843

 

 

รวมเขต 2

250

159,548

122,138

 

3

กงหรา

47

34,583

24,850

 

 

ตะโหมด

39

30,257

21,339

 

 

บางแก้ว

39

25,436

18,625

 

 

ป่าบอน

58

45,798

32,725

 

 

ปากพะยูน

72

50,302

36,805

 

 

รวมเขต 3

255

186,376

134,344

 

รวมทั้งหมด

754

509,534

379,891

 

 

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง

             ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้อมูลพื้นฐานการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง

กรณียุบสภา เลือกตั้งวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2557

เขตเลือกตั้งที่

อำเภอ

จำนวนหน่วยเลือกตั้ง

ประชากร

ผู้มีสิทธิ

หมายเหตุ

1

เมืองพัทลุง

189

119,642

92,480

 

 

เขาชัยสน

64

44,384

33,999

 

 

รวมเขต 1

253

164,026

126,479

 

2

ควนขนุน

137

83,452

66,216

 

 

ป่าพะยอม

44

34,251

26,169

 

 

ศรีบรรพต

30

17,475

13,641

 

 

ศรีนครินทร์

44

26,230

20,647

 

 

รวมเขต 2

255

161,408

126,673

 

3

กงหรา

49

35,225

26,140

 

 

ตะโหมด

40

30,987

22,415

 

 

บางแก้ว

39

25,606

19,119

 

 

ป่าบอน

59

46,555

34,320

 

 

ปากพะยูน

75

50,685

37,805

 

 

รวมเขต 3

262

189,058

139,799

 

รวมทั้งหมด

754

5014,492

392,951

 

 

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรและผู้มีสิทธิเลือกตั้งจากสำนักทะเบียนอำเภอ กรมการปกครอง

             ณ วันที่ 18 มกราคม 2557 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 80
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 359,289