สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนอง
Office of the Provincial Election Commission of Ranong


 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
รวมประกาศ/คำสั่ง คสช.
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
อปท.ที่ครบวาระ 2557
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
book open office
Par-Mem
E-Lib
elibrary
สรุปผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด กกต. พ.ศ.2549-2552
5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง
 
 

ภาพกิจกรรมเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส. )
3  ก.ค. 2554

 
   
   
วันที่ : 3 กรกฎาคม  2554
สถานที่ : จังหวัดระนอง
กิจกรรม : วันเลือกตั้ง ส.ส.
รายละเอียด : คณะผุ้บริหาร สนง.กกต.จังหวัดระนองออกตรวจติดตามการลงคะแนน ส.ส. 
วันที่ : 26 มิถุนายน 2554
สถานที่ : โรงยิมเนเซี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
กิจกรรม : วันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง (ในเขตเลือกตั้ง/นอกเขตจังหวัด)
รายละเอียด : วันลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งทั้งในเขตเลือกตั้ง และนอกเขตจังหวัด
วันที่ : 22 มิถุนายน 2554
สถานที่ : บริเวณเขตเทศบาลเมืองระนอง
กิจกรรม : เดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.
รายละเอียด : สนง.กกต.จังหวัดระนอง ร่วมกับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และเอกชน ในจังหวัดจัดเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ กว่า 2,000 คน
วันที่ : 22  มิถุนายน  2554
สถานที่ : โรงยิมเนเซี่ยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
กิจกรรม : เวทีแนะนำตัวผู้สมัคร ส.ส.
รายละเอียด : สนง.กกต.จังหวัดระนอง จัดเวทีปราศรัยหาเสียงของผู้สมัค ส.ส. ซึ่งผู้สมัครทั้ง 5 รายเข้าร่วมปราศรัย  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้เกียรติเป็นประธาน
   
   
วันที่ : 23  มิถุนายน  2554
สถานที่ : ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดระนอง
กิจกรรม : รับบัตรเลือกตั้ง ส.ส.
รายละเอียด : คณะกรรมการรับบัตรเลือกตั้งฯ สนง.กกต.จังหวัดระนอง และคระกรรมการรับบัตรเลือกตั้ง ของ สนง.กกต.เขต 1 จ.ระนอง  ตรวจรับบัตรเลือกตั้ง ส.ส. จากบริษัทไปรษณีย์ จำกัด
 
วันที่ :  24 มิถุนายน  2554
สถานที่ : ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
กิจกรรม : จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย : จพง.ผู้ปฏิบัติงานประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด
จำนวน : 36 คน 
รายละเอียด : ผอ.กต.จว.ระนอง/พนักงานเป็นวิทยากรจัดอบรม เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด  จำนวน  3 ชุด รวม  36 คน
วันที่ :  7 มิถุนายน  2554
สถานที่ : เฮอริเทจ  แกรนด์ คอนเวนชั่น
กิจกรรม : โครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้สมัคร ส.ส. และผู้สนับสนุน
จำนวน :  ผู้สมัคร 5 คน และผู้สนับสนุน 
รายละเอียด : สนง.กกต.จว.ระนอง จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์สำหรับการเลือกตั้ง ส.ส.
   
   
   
   
วันที่ :  21 - 28 มิถุนายน  2554
สถานที่ :  พื้นที่จังหวัดระนอง
กิจกรรม : ติดตามการอบรม จพง.ปน.ของวิทยากรระดับเขตเลือกตั้ง
กลุ่มเป้าหมาย : จพง.ปน.
จำนวน : 2,448 คน 
รายละเอียด : ผอ.กต.จว.ระนอง/พนักงาน ออกตรวจติดตามการอบรม จพง.ปน.ของวิทยากรเลือกตั้งระดับเขตเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดระนอง
 วันที่ :  17- 18 มิถุนายน  2554
สถานที่ :  โรงแรม เดอะบลูสกายรีสอร์ท
กิจกรรม : จัดอบรมวิทยากรระดับเขตเลือกตั้ง
กลุ่มเป้าหมาย : วิทยากรระดับเขต
จำนวน : 18 คน 
รายละเอียด : ผอ.กต.จว.ระนอง และวิทยากรเลือกตั้งระดับจังหวัด จัดอบรมวิทยากรเลือกตั้งระดับเขตเลือกตั้งเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมไปทำหน้าที่อบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้ง
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 103
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 638,467