สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล
Office of Province Election Commission of Satun


 
 
งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ที่เปิดสอบ
การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น
หนังสือเวียนอปท.
กกต.ท้องถิ่น
แบบรายงานการรับสมัคร
facebook Ect sathun
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม
รวมกฏหมายเลือกตั้ง
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
โครงการลูกเสือ กกต.
 
 

การเลือกตั้งระดับชาติ

ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.
จังหวัดสตูล
------------------------- 
ลำดับที่
วันเดือนปี
การเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
คิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ
1
6 ม.ค.44
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
168,019
138,097
82.19
อับดับ 2 ของประเทศ
2
6 ก.พ.48
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
182,685
151,516
82.90
 
3
2 เม.ย.49
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
186,634
134,690
72.17
 


ข้อมูลการใช้สิทธิเลือกตั้ง /ส.ว
จังหวัดสตูล
------------------------- 
 
ลำดับที่
วันเดือนปี
การเลือกตั้ง
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
คิดเป็นร้อยละ
หมายเหตุ
1
4 มี.ค.43
สมาชิกวุฒิสภา
163,359
133,528
81.74
อับดับ 2 ของประเทศ
2
19 เม.ย.49
สมาชิกวุฒิสภา
185,846
136,649
73.53
 
 
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 234,877