สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ประจำปี พ.ศ.2556

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2556

 ลำดับ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   วันเลือกตั้ง กรณีที่ต้องเลือกตั้ง  สรุปผลการเลือกตั้ง 
1 ทน.สงขลา 6 ม.ค.56 ซ่อมนายก และ ส.ท.เขต 1,2,4 ผลการรวมคะแนน
2 อบต.ท่าประดู่ 13 ม.ค.56 ซ่อมเขต 5 ผลการรวมคะแนน
3 อบต.บ้านขาว 27 ม.ค.56 ซ่อม เขต 5 ผลการรวมคะแนน
4 อบต.คู 17 ก.พ.56 ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน
5 อบต.คลองหอยโข่ง 17 ก.พ.56 ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน
6 ทต.เทพา 24 ก.พ.56 นายก ฯ ครบวาระ 17 ม.ค.56 ผลการรวมคะแนน
7 ทต.คูหาใต้ 24 ก.พ.56 ยกฐานะจาก อบต.เมื่อ 30 ส.ค.55 ผลการรวมคะแนน
8 ทต.นาทับ 24 ก.พ.56 ยกฐานะจาก อบต.เมื่อ 30 ส.ค.55 ผลการรวมคะแนน
9 อบต.เกาะใหญ่ 10 มี.ค.56 นายก ฯ ครบวาระ 31 ม.ค.56 ผลการรวมคะแนน
10 อบต.ขุนตัดหวาย 10 มี.ค.56 นายก ฯ ครบวาระ 31 ม.ค.56 ผลการรวมคะแนน
11 อบต.แม่ทอม 17 มี.ค.56 ซ่อมเขต 3 ผลการรวมคะแนน
12 อบต.ขุนตัดหวาย 24 มี.ค.56 ซ่อมเขต 2,3,8 ผลการรวมคะแนน
13 อบต.ควนโส 31 มี.ค.56 ซ่อมเขต 10 ผลการรวมคะแนน
14 อบต.ป่าชิง 7 เม.ย.56 ซ่อมเขต 8 ผลการรวมคะแนน
15 อบต.ปริก 21 เม.ย.56 ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน
16 ทต.ระโนด 19 พ.ค.56 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
17 อบต.เทพา 9 มิ.ย.56 ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน
18 อบต.ปริก 23 มิ.ย.56 ซ่อมเขต 5 ผลการรวมคะแนน
19 ทม.ปาดังเบซาร์ 14 ก.ค.56 สมาชิก ฯ ครบวาระ ผลการรวมคะแนน
20 อบจ.สงขลา 4 ส.ค.56 นายก ฯ ลาออก 7 มิ.ย.56 ผลการรวมคะแนน
21  ทม.คลองแห  18 ส.ค.56 นายก ฯ ครบวาระ  4 ก.ค.56  ผลการรวมคะแนน 
 22 ทต.บ้านไร่   25 ส.ค.56 นายก ฯ ครบวาระ 18 ก.ค.56  ผลการรวมคะแนน 
23 ทต.ชะแล้ 1 ก.ย.56 ซ่อมเขต 1 ผลการรวมคะแนน 
24 อบต.ท่าม่วง 29 ก.ย.56 ซ่อมเขต 12 ผลการรวมคะแนน 
 25 ทต.บ่อตรุ  6 ต.ค.56 นายก ฯ ลาออก  สมาชิก ฯ ครบวาระ  ผลการรวมคะแนน 
26 ทต.เขารูปช้าง 13 ต.ค.56 ซ่อมเขต 1 ผลการรวมคะแนน 
 27 อบต.คลองอู่ตะเภา  13 ต.ค.56 สมาชิก ฯ ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 28 อบต.คลองแดน  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 29 อบต.แดนสงวน  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 30 อบต.ตะเตรียะ  13 ต.ค.56 สมาชิก ฯ ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 31 อบต.วัดสน  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 32 อบต.พังยาง  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 33 อบต.บางกล่ำ  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56   ผลการรวมคะแนน 
 34 อบต.แม่ทอม  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 35 อบต.โรง  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 36 อบต.ขุนตัดหวาย  13 ต.ค.56 สมาชิก ฯ ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 37 อบต.คู  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56   ผลการรวมคะแนน 
 38 อบต.ป่าชิง  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 39 อบต.ฉาง  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 40 อบต.นาหมอศรี  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 41 อบต.ประกอบ  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 42 อบต.กระดังงา  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 43 อบต.คลองรี  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 44 อบต.คูขูด  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 45 อบต.ชุมพล  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 46 อบต.ดีหลวง  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 47 อบต.ท่าหิน  13 ต.ค.56 สมาชิก ฯ ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 48 อบต.บ่อแดง  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 49 อบต.วัดจันทร์  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 50 อบต.สนามชัย  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 51 อบต.เขาแดง  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 52 อบต.คูหา  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 53 อบต.จะแหน  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 54 อบต.ทุ่งพอ  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 55 อบต.ธารคีรี  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 56 อบต.บ้านโหนด  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 57 อบต.บาโหย  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 58 อบต. เปียน  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 59 อบต.ทำนบ  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 60 อบต.บางเขียด  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 61 อบต.ปากรอ  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 62 อบต.ป่าขาด  13 ต.ค.56 ควบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 63 อบต.รำแดง  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 64 อบต.คลองหรัง  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 65 อบต.ทุ่งขมิ้น  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
 66 อบต.พิจิตร  13 ต.ค.56 ครบวาระ 5 ก.ย.56  ผลการรวมคะแนน 
67 ทม.คลองแห 27 ต.ค.56 ซ่อมเขต 1 และ 2 (เขตละ 1 คน) ผลการรวมคะแนน  
68 อบต.สำนักแต้ว 3 พ.ย.56 ซ่อมเขต 4 ผลการรวมคะแนน  
 69 ทต.บ้านไร่ (ส.ท.)  17 พ.ย.56 ครบวาระ 12 ก.ค.55  ผลการรวมคะแนน
 70 ทต.ท่าพระยา  1 ธ.ค.56 ครบวาระและแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่   ผลการรวมคะแนน
 71  อบต.ปริก  22 ธค.56 ครบวาระเฉพาะนายก   ผลการรวมคะแนน 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 70
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,959