สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ประจำปี พ.ศ.2557


สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2557

 ลำดับ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   วันเลือกตั้ง กรณีที่ต้องเลือกตั้ง  สรุปผลการเลือกตั้ง 
1 อบต.ปริก 5 ม.ค.57 ซ่อม เขต 2 ผลการรวมคะแนน
2 ทต.เกาะแต้ว 5 ม.ค.57 นายกเสียชีวิต ผลการรวมคะแนน
3 อบต.บ้านขาว 5 ม.ค.57 ครบวาระเฉพาะนายก ฯ ผลการรวมคะแนน
4 ทต.ทุ่งลาน 5 ม.ค.57 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
5 ทต.เกาะแต้ว 26 ม.ค.57 ซ่อม เขต 2 ผลการรวมคะแนน
6 อบต.ควนรู 26 ม.ค.57 ซ่อมเขต 3 ผลการรวมคะแนน
7 อบต.พังยาง 26 ม.ค.57 ซ่อมเขต 1 ผลการรวมคะแนน
8 อบจ.สงขลา 23 ก.พ.57 ซ่อมเขต 3 อ.เมืองสงขลา ,ส.อบจ.เขต อ.สทิงพระ , ส.อบจ.เขต 2 อ.รัตภูมิ ผลการรวมคะแนน 
9 อบต.รัตภููมิ 23 ก.พ.57 ซ่อมเขต 7 ผลการรวมคะแนน 
10 อบต.คลองเปียะ 23 ก.พ.57 ซ่อมเขต 10 ผลการรวมคะแนน 
11 อบต.ทุ่งหวัง 9 มี.ค.57 ซ่อมเขต 4 ผลการรวมคะแนน  
12 ทต.ปากแตระ 23 มี.ค.57 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
13 อบต.ระโนด 23 มี.ค.57 ซ่อมนายกและ ส.อบต.เขต 6 ผลการรวมคะแนน
14 อบต.ระโนด 6 เม.ย.57 ซ่อมเขต 7 ผลการรวมคะแนน 
 15 ทม.สิงหนคร 6 เม.ย.57  นายกกรณีขอลาออก 27 ก.พ.57 และสมาชิก ครบวาระ 27 ก.พ.57 ผลการรวมคะแนน
 16 ทต.บ้านหาร 6 เม.ย.57   นายกและสมาชิก ครบวาระ 27 ก.พ.57 ผลการรวมคะแนน
17 ทต.ชะแล้  6 เม.ย.57  นายกและสมาชิก ครบวาระ 27 ก.พ.57 ผลการรวมคะแนน
18 ทต.เชิงแส  6 เม.ย.57  นายกและสมาชิก ครบวาระ 27 ก.พ.57 ผลการรวมคะแนน
 19 อบต.ทุุ่งใหญ่ 11 พ.ค.57  นายก ฯ ครบวาระ 27 มี.ค.57,สมาชิกครบวาระ 5 พ.ย.58 ผลการรวมคะแนน
20 อบต.น้ำขาว   ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน
21 ทต.บางเหรียง   ซ่อมเขต 2   (กรณีเสียชีวิต 1 คน) ผลการรวมคะแนน
22  ทต.สำนักขาม   นายกและสมาชิก ครบวาระ 12 มิ.ย.57 ผลการรวมคะแนน
23 อบต.ท่าบอน   ซ่อมเขต 7 (กรณีเสียชีวิต) ผลการรวมคะแนน 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 48
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,763