สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ประวัติ ความเป็นมาของ สนง.กกต.จว.

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
              
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนดภายหลังที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  ๒๕๔๐ เป็นต้นมา                    
              
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา  จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๑  ในระยะเริ่มแรกสำนักงานฯ ตั้งอยู่ที่ อาคารกิจกรรมนิสิต  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ตำบลเขารูปช้าง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการขอตัวข้าราชการจากส่วนราชการต่างๆ มาช่วยปฏิบัติงาน โดยมีนายชัยรัตน์ เสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในขณะนั้น ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาคนแรก และนายไพฑูรย์  เจ๊ะแฮ     ผู้อำนวยประถมศึกษาอำเภอ  เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาคนแรก  ต่อมาได้มีการย้ายสำนักงานฯ มาตั้งเป็นการ ณ อาคารศาลากลางจังหวัดสงขลา หลังเก่า  และเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคารสำนักงานหลังใหม่ เลขที่ 1112 หมู่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จนถึงปัจจุบัน


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 25
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,275