สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

การแบ่งเขตเลือกตั้ง

      การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

การเลือกตั้ง
จำนวนเขตเลือกตั้ง
เลือกได้ (คน)
ส.อบจ.ใช้เขตอำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง (ถ้าอำเภอใดมี ส.อบจ. เกินกว่า 1 คน ให้มีเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นตามจำนวน
ส.อบจ.)
ตามจำนวน ส.อบจ.
(เขตละ 1 คน)
1
ส.ท.เทศบาลตำบล
2 (เขตละ 6 คน)
ไม่เกิน 6
ส.ท.เทศบาลเมือง
3 (เขตละ 6 คน)
ไม่เกิน 6
ส.ท.เทศบาลนคร
4 (เขตละ 6 คน)
ไม่เกิน 6
ส.อบต.ใช้หมู่บ้านเป็นเขต
เลือกตั้ง (หมู่บ้านละ 2 คน)
ตามจำนวนหมู่บ้าน
(เขตละ 2 คน)
ไม่เกิน 2
ส.กทม. ใช้เขตเลือกตั้ง (ถ้าเขตใดมีประชากรเกินกว่า 1 แสนคน ให้มีเขตเลือกตั้งเพิ่มอีก 1 เขต โดยมี ส.กทม. เพิ่มอีก 1 คน)
ตามจำนวน
ส.กทม.
(เขตละ 1 คน)
1
ส.เมืองพัทยา
4 (เขตละ 6 คน)
ไม่เกิน 6

 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 11
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,356