สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

หน่วยเลือกตั้ง

ข้อมูลเขตเลือกตั้ง / หน่วยเลือกตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ที่ ชื่อ อำเภอ ชื่อเทศบาล/อบต. จำนวน ส.ถ. จำนวนเขต จำนวนหน่วย
เลือกตั้ง เลือกตั้ง
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 36 36 1,568
2 อำเภอเมืองสงขลา ทน. สงขลา 24 4 92
3 อำเภอเมืองสงขลา ทต. เขารูปช้าง 12 2 34
4 อำเภอเมืองสงขลา ทต. พะวง 12 2 24
5 อำเภอเมืองสงขลา ทต. เกาะแต้ว 12 2 13
6 อำเภอหาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ 24 4 160
7 อำเภอหาดใหญ่ ทม. บ้านพรุ 18 3 18
8 อำเภอหาดใหญ่ ทม. คอหงส์ 18 3 26
9 อำเภอหาดใหญ่ ทม. คลองแห 18 3 37
10 อำเภอหาดใหญ่ ทต. ควนลัง 18 3 37
11 อำเภอหาดใหญ่ ทต. พะตง 12 2 8
12 อำเภอหาดใหญ่ ทต. น้ำน้อย 12 2 15
13 อำเภอหาดใหญ่ ทต. บ้านไร่ 12 2 7
14 อำเภอหาดใหญ่ ทต. คูเต่า 12 2 14
15 อำเภอสะเดา ทม. ปาดังเบซาร์ 18 3 9
16 อำเภอสะเดา ทม. สะเดา 18 3 18
17 อำเภอสะเดา ทต. คลองแงะ 12 2 8
18 อำเภอสะเดา ทต. สำนักขาม 12 2 10
19 อำเภอสะเดา ทต. ปริก 12 2 4
20 อำเภอระโนด ทต. ระโนด 12 2 6
21 อำเภอระโนด ทต. บ่อตรุ 12 2 14
22 อำเภอรัตภูมิ ทต. กำแพงเพชร 12 2 5
23 อำเภอรัตภูมิ ทต. นาสีทอง 12 2 4
24 อำเภอเทพา ทต. เทพา 12 2 4
25 อำเภอเทพา ทต. ลำไพล 12 2 17
26 อำเภอบางกล่ำ ทต. ท่าช้าง 12 2 21
27 อำเภอบางกล่ำ ทต. บ้านหาร 12 2 5
28 อำเภอควนเนียง ทต. ควนเนียง 12 2 4
29 อำเภอจะนะ ทต. จะนะ 12 2 6
30 อำเภอนาทวี ทต. นาทวี 12 2 6
31 อำเภอสทิงพระ ทต. สทิงพระ 12 2 4
32 อำเภอสะบ้าย้อย ทต. สะบ้าย้อย 12 2 2
33 อำเภอสิงหนคร ทม. สิงหนคร 18 3 40
34 อำเภอสิงหนคร ทต. ชะแล้ 12 2 6
35 อำเภอกระแสสินธุ์ ทต. กระแสสินธุ์ 12 2 4
36 อำเภอกระแสสินธุ์ ทต. เชิงแส 12 2 6
37 อำเภอคลองหอยโข่ง ทต. ทุ่งลาน 12 2 9
38 อำเภอคลองหอยโข่ง ทต. โคกม่วง 12 2 10
39 อำเภอเมืองสงขลา อบต. ทุ่งหวัง 20 10 13
40 อำเภอเมืองสงขลา อบต. เกาะยอ 18 9 9
41 อำเภอหาดใหญ่ อบต. พะตง 14 7 7
42 อำเภอหาดใหญ่ อบต. ท่าข้าม 16 8 10
43 อำเภอหาดใหญ่ อบต. ทุ่งตำเสา 20 10 14
44 อำเภอหาดใหญ่ อบต. คลองอู่ตะเภา 8 4 4
45 อำเภอหาดใหญ่ อบต. ฉลุง 14 7 8
46 อำเภอหาดใหญ่ อบต. ทุ่งใหญ่ 12 6 6
47 อำเภอสะเดา อบต. ท่าโพธิ์ 16 8 8
48 อำเภอสะเดา อบต. ปาดังเบซาร์ 22 11 11
49 อำเภอสะเดา อบต. ทุ่งหมอ 14 7 9
50 อำเภอสะเดา อบต. พังลา 12 6 7
51 อำเภอสะเดา อบต. ปริก 22 11 12
52 อำเภอสะเดา อบต. สำนักแต้ว 20 10 12
53 อำเภอสะเดา อบต. เขามีเกียรติ 10 5 6
54 อำเภอระโนด อบต. ระโนด 14 7 7
55 อำเภอระโนด อบต. ปากแตระ 12 6 6
56 อำเภอระโนด อบต. คลองแดน 10 5 6
57 อำเภอระโนด อบต. บ้านขาว 12 6 6
58 อำเภอระโนด อบต. บ้านใหม่ 18 9 9
59 อำเภอระโนด อบต. วัดสน 10 5 5
60 อำเภอระโนด อบต. ท่าบอน 20 10 11
61 อำเภอระโนด อบต. แดนสงวน 10 5 5
62 อำเภอระโนด อบต. ตะเครียะ 10 5 6
63 อำเภอระโนด อบต. ระวะ 14 7 8
64 อำเภอระโนด อบต. พังยาง 8 4 5
65 อำเภอรัตภูมิ อบต. กำแพงเพชร 22 11 15
66 อำเภอรัตภูมิ อบต. ท่าชะมวง 30 15 18
67 อำเภอรัตภูมิ อบต. ควนรู 18 9 9
68 อำเภอรัตภูมิ อบต. เขาพระ 24 12 13
69 อำเภอรัตภูมิ อบต. คูหาใต้ 28 14 14
70 อำเภอเทพา อบต. ท่าม่วง 28 14 16
71 อำเภอเทพา อบต. สะกอม(เทพา) 16 8 10
72 อำเภอเทพา อบต. เกาะสะบ้า 16 8 8
73 อำเภอเทพา อบต. เทพา 16 8 10
74 อำเภอเทพา อบต. ปากบาง 16 8 8
75 อำเภอเทพา อบต. วังใหญ่ 16 8 10
76 อำเภอบางกล่ำ อบต. บางกล่ำ 14 7 7
77 อำเภอบางกล่ำ อบต. แม่ทอม 12 6 6
78 อำเภอควนเนียง อบต. รัตภูมิ 24 12 12
79 อำเภอควนเนียง อบต. ห้วยลึก 18 9 9
80 อำเภอควนเนียง อบต. ควนโส 22 11 11
81 อำเภอควนเนียง อบต. บางเหรียง 26 13 13
82 อำเภอกระแสสินธุ์ อบต. เกาะใหญ่ 18 9 10
83 อำเภอกระแสสินธุ์ อบต. โรง 10 5 5
84 อำเภอจะนะ อบต. บ้านนา 20 10 10
85 อำเภอจะนะ อบต. คลองเปียะ 22 11 11
86 อำเภอจะนะ อบต. นาทับ 28 14 14
87 อำเภอจะนะ อบต. ตลิ่งชัน 16 8 8
88 อำเภอจะนะ อบต. น้ำขาว 22 11 11
89 อำเภอจะนะ อบต. ขุนตัดหวาย 18 9 9
90 อำเภอจะนะ อบต. ท่าหมอไทร 22 11 11
91 อำเภอจะนะ อบต. จะโหนง 22 11 11
92 อำเภอจะนะ อบต. สะพานไม้แก่น 16 8 8
93 อำเภอจะนะ อบต. ป่าชิง 18 9 9
94 อำเภอจะนะ อบต. นาหว้า 24 12 12
95 อำเภอจะนะ อบต. สะกอม(จะนะ) 18 9 9
96 อำเภอจะนะ อบต. คู 18 9 9
97 อำเภอจะนะ อบต. แค 14 7 7
98 อำเภอนาทวี อบต. นาหมอศรี 16 8 8
99 อำเภอนาทวี อบต. คลองทราย 16 8 8
100 อำเภอนาทวี อบต. ทับช้าง 20 10 10
101 อำเภอนาทวี อบต. ท่าประดู่ 18 9 9
102 อำเภอนาทวี อบต. ประกอบ 14 7 7
103 อำเภอนาทวี อบต. ปลักหนู 14 7 7
104 อำเภอนาทวี อบต. นาทวี 26 13 13
105 อำเภอนาทวี อบต. คลองกวาง 14 7 8
106 อำเภอนาทวี อบต. ฉาง 18 9 9
107 อำเภอนาทวี อบต. สะท้อน 20 10 12
108 อำเภอสทิงพระ อบต. จะทิ้งพระ 8 4 4
109 อำเภอสทิงพระ อบต. คูขุด 18 9 10
110 อำเภอสทิงพระ อบต. กระดังงา 14 7 7
111 อำเภอสทิงพระ อบต. บ่อดาน 12 6 6
112 อำเภอสทิงพระ อบต. ท่าหิน 18 9 9
113 อำเภอสทิงพระ อบต. ดีหลวง 16 8 8
114 อำเภอสทิงพระ อบต. คลองรี 18 9 9
115 อำเภอสทิงพระ อบต. ชุมพล 14 7 8
116 อำเภอสทิงพระ อบต. บ่อแดง 12 6 6
117 อำเภอสทิงพระ อบต. วัดจันทร์ 12 6 6
118 อำเภอสทิงพระ อบต. สนามชัย 10 5 5
119 อำเภอสะบ้าย้อย อบต. สะบ้าย้อย 18 9 10
120 อำเภอสะบ้าย้อย อบต. เขาแดง 14 7 8
121 อำเภอสะบ้าย้อย อบต. ทุ่งพอ 16 8 8
122 อำเภอสะบ้าย้อย อบต. เปียน 14 7 9
123 อำเภอสะบ้าย้อย อบต. ธารคีรี 12 6 6
124 อำเภอสะบ้าย้อย อบต. คูหา 16 8 8
125 อำเภอสะบ้าย้อย อบต. บาโหย 10 5 5
126 อำเภอสะบ้าย้อย อบต. จะแหน 10 5 7
127 อำเภอสะบ้าย้อย อบต. บ้านโหนด 14 7 8
128 อำเภอสิงหนคร อบต. ชิงโค 12 6 6
129 อำเภอสิงหนคร อบต. ป่าขาด 10 5 5
130 อำเภอสิงหนคร อบต. ปากรอ 12 6 6
131 อำเภอสิงหนคร อบต. วัดขนุน 16 8 8
132 อำเภอสิงหนคร อบต. บางเขียด 10 5 5
133 อำเภอสิงหนคร อบต. รำแดง 14 7 7
134 อำเภอสิงหนคร อบต. ทำนบ 14 7 7
135 อำเภอสิงหนคร อบต. ม่วงงาม 20 10 12
136 อำเภอคลองหอยโข่ง อบต. คลองหลา 14 7 7
137 อำเภอคลองหอยโข่ง อบต. คลองหอยโข่ง 14 7 9
138 อำเภอนาหม่อม อบต. คลองหรัง 12 6 6
139 อำเภอนาหม่อม อบต. ทุ่งขมิ้น 14 7 7
140 อำเภอนาหม่อม อบต. นาหม่อม 20 10 12
141 อำเภอนาหม่อม อบต. พิจิตร 12 6 8

  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 15
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,360