สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

การเลือกตั้ง ส.ว.

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
จังหวัดสงขลา


ลำดับที่ วันเลือกตั้ง กรณีที่ต้องเลือกตั้ง สรุปผล
การเลือกตั้ง
1 4 มีนาคม 2543
29 เมษายน 2543
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (ครบวาระ) ดูรายละเอียด
2 19 เมษายน 2549 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (ครบวาระ) ดูรายละเอียด
3 2 มีนาคม 2551 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550) ดูรายละเอียด


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,352