สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

การเลือกตั้ง ส.ส.

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสงขลา


ลำดับที่ วันเลือกตั้ง กรณีที่ต้องเลือกตั้ง สรุปผล
การเลือกตั้ง
1 6 มกราคม 2544 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (ครบวาระ) ดูรายละเอียด
2 6 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (ครบวาระ) ดูรายละเอียด
3 2 เมษายน 2549 กรณีอื่น (ยุบสภา) ดูรายละเอียด
4 23 ธันวาคม 2550 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป (ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550) ดูรายละเอียด
5 29 พฤศจิกายน 2552 แทนตำแหน่งที่ว่าง (เขตเลือกตั้งที่ 1) ดูรายละเอียด
6 3 กรกฎาคม 2554 กรณีอื่น (ยุบสภา) ดูรายละเอียด


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 26
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,276