สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ประจำปี พ.ศ.2553

 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2553
ลำดับที่ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    วันเลือกตั้ง      กรณีที่ต้องเลือกตั้ง สรุปผลการเลือกตั้ง
1 อบต.ปากบาง 10 ม.ค.53 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
2 อบต.นาหม่อม 21 ก.พ.53 ซ่อมเขต 3  ผลการรวมคะแนน
3 อบต.คลองหลา 21 ก.พ.53 ซ่อมเขต 7  ผลการรวมคะแนน
4 อบต.กำแพงเพชร 28 ก.พ.53 ซ่อมเขต 13  ผลการรวมคะแนน
5 ทม.สิงหนคร 28 ก.พ.53 ครบวาระ 21 ม.ค.53  ผลการรวมคะแนน
  ทม.สิงหนคร (นายกนับคะแนนใหม่)      ผลการรวมคะแนน
6 อบต.ห้วยลึก 28 ก.พ.53   ซ่อมเขต 5  ผลการรวมคะแนน
7 อบต.บ้านนา  28 ก.พ.53   ซ่อมเขต 9  ผลการรวมคะแนน
8 ทต.เชิงแส  28 ก.พ.53   ยกฐานะ  ผลการรวมคะแนน
9 ทต.ชะแล้  28 ก.พ.53   ยกฐานะ  ผลการรวมคะแนน
10 ทต.บ้านหาร  28 ก.พ.53   ยกฐานะ  ผลการรวมคะแนน
11 อบต.ทุ่งใหญ่  28 มี.ค.53  ซ่อมนายก  ผลการรวมคะแนน
12 อบต.ทับช้าง  28 มี.ค.53  ซ่อมเขต 4  ผลการรวมคะแนน
13 อบต.วังใหญ่  16 พ.ค.53  ซ่อมเขต 1  ผลการรวมคะแนน
14 อบต.ท่าม่วง  23 พ.ค.53  ซ่อมเขต 9  ผลการรวมคะแนน
15 อบต.กำแพงเพชร  30 พ.ค.53  ซ่อมเขต 2  ผลการรวมคะแนน
16 ทม.ปาดังเบซาร์  30 พ.ค.53  ซ่อมเขต 1  ผลการรวมคะแนน
17 อบต.ประกอบ  30 พ.ค.53  ซ่อมเขต 5  ผลการรวมคะแนน
18 ทต.สำนักขาม  13 มิ.ย.53  ครบวาระ 4 พ.ค.53  ผลการรวมคะแนน
19 อบต.สะพานไม้แก่น  27 มิ.ย.53  ซ่อมเขต 1  ผลการรวมคะแนน
20 ทต.ควนเนียง  11 ก.ค.53  ซ่อมเขต 2  ผลการรวมคะแนน
21 ทน.หาดใหญ่  11 ก.ค.53  ซ่อมเขต 4  ผลการรวมคะแนน
22 อบต.ท่าหิน  18 ก.ค.53  ซ่อมเขต 6  ผลการรวมคะแนน
23 อบต.วัดขนุน  18 ก.ค.53  ซ่อมเขต 3  ผลการรวมคะแนน
24 อบต.รัตภูมิ  25 ก.ค.53  ซ่อมเขต 7  ผลการรวมคะแนน
25 อบต.บางเหรียง  25 ก.ค.53  ซ่อมเขต 1  ผลการรวมคะแนน
26 ทต.ท่าช้าง  1 ส.ค.53  ซ่อมเขต 2  ผลการรวมคะแนน
27 ทม.สิงหนคร  1 ส.ค.53  ซ่อมเขต 2  ผลการรวมคะแนน
28 อบต.ปากแตระ  8 ส.ค.53  ซ่อมเขต 2  ผลการรวมคะแนน
29 อบต.คลองหอยโข่ง  19 ก.ย.53  ซ่อมนายก  ผลการรวมคะแนน
30 อบต.คลองหอยโข่ง 19 ก.ย.53 ซ่อมเขต 5 ผลการรวมคะแนน
31 อบต.ทุ่งหมอ  26 ก.ย.53  ซ่อมเขต 5  ผลการรวมคะแนน
32 อบต.เขาพระ  3 ต.ค.53  ซ่อมเขต 10  ผลการรวมคะแนน
33 อบต.ชุมพล  10 ต.ค.53  ซ่อมเขต 7  ผลการรวมคะแนน
34 ทต.พะวง  31 ต.ค.53  ซ่อมเขต 1  ผลการรวมคะแนน
35 อบต.พะตง  28 พ.ย.53  ซ่อมเขต 7  ผลการรวมคะแนน
36 ทต.เกาะแต้ว  12 ธ.ค.53  ซ่อมเขต 2  ผลการรวมคะแนน
37 อบต.พังลา  12 ธ.ค.53  ซ่อมเขต 1  ผลการรวมคะแนน
38 อบต.คลองทราย  12 ธ.ค.53  ซ่อมนายก   ผลการรวมคะแนน
39 อบต.คลองทราย 12 ธ.ค.53 ซ่อมเขต 3 ผลการรวมคะแนน
40 อบต.สนามชัย  19 ธ.ค.53  ซ่อมเขต 1  ผลการรวมคะแนน
41 อบต.ท่าข้าม   19 ธ.ค.53  ซ่อมเขต 7  ผลการรวมคะแนน


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 29
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,279