สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

หน่วยเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งกลาง

ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา
ณ 30 มีนาคม 2557

-ข้อมูลหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งแยกรายอำเภอ
  

อ.เมืองสงขลา   อ.หาดใหญ่
อ.ระโนด   อ.สะเดา
อ.กระแสสินธุ์   อ.คลองหอยโข่ง
อ.รัตภูมิ   อ.จะนะ
อ.บางกล่ำ   อ.นาทวี
อ.สทิงพระ   อ.เทพา
อ.ควนเนียง   อ.สะบ้าย้อย
อ.สิงหนคร   อ.นาหม่อมข้อมูล ณ มีนาคม 2551 
 

ลำดับที่ อำเภอ จำนวนหน่วยเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้ง ส.ว. ปี 2551
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้ง ส.ว. ปี 2551
หน่วยเลือกตั้ง
แยกตามอำเภอ
1 เมืองสงขลา 184 114,984 ดูรายละเอียด
2  สิงหนคร 93  54,420  ดูรายละเอียด 
3  ระโนด  87  47,543 ดูรายละเอียด 
4  สทิงพระ  82  36,459 ดูรายละเอียด 
5 ควนเนียง   45  23,746 ดูรายละเอียด 
6  กระแสสินธุ์  25  11,905 ดูรายละเอียด 
7  บางกล่ำ  36  19,314 ดูรายละเอียด  
8  รัตภูมิ  78  47,220 ดูรายละเอียด  
9  หาดใหญ่  375  248,834 ดูรายละเอียด  
10  คลองหอยโข่ง  30  17,842 ดูรายละเอียด  
11 สะเดา   111  73,147  ดูรายละเอียด 
12 นาทวี   89  40,983  ดูรายละเอียด 
13 สะบ้าย้อย   71  39,935 ดูรายละเอียด  
14  เทพา  84  44,503 ดูรายละเอียด  
15 จะนะ   145  64,969 ดูรายละเอียด  
16 นาหม่อม   33  15,953  ดูรายละเอียด 
   รวม  1,568  901,757  


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 185
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 544,553