สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ส.ส.

ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา
3 ก.ค.2554 - 2 ก.ค.2558

เขตเลือกตั้งที่ 1
ชื่อ-สกุล
 นายเจือ  ราชสีห์
 
พรรค
 ประชาธิปัตย์
วันเดือนปีเกิด
 4 สิงหาคม 2501
ที่อยู่
 
 27 ม.9 ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์
 
081-4091999 
การศึกษา
 
ปริญญาโท 
ประวัติการทำงาน
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อดีต ส.ส.

เขตเลือกตั้งที่ 2
ชื่อ-สกุล
 นายภิรพล  ลาภาโรจน์กิจ
 
พรรค
 ประชาธิปัตย์
วันเดือนปีเกิด
 
30 มิถุนายน 2519
ที่อยู่
 
 139-141 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 2 ต.หาดใหญ่
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
 
 081-8961855
การศึกษา
 
ปริญญาโท
ประวัติการทำงาน
 
อดีตพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 3
ชื่อ-สกุล
 นายวิรัตน์  กัลยาศิริ
 
พรรค
 ประชาธิปัตย์
วันเดือนปีเกิด
 
4 พฤษภาคม 2493
ที่อยู่
 
19/65 ม.10 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา
จ.สงขลา  90000
โทรศัพท์
 
081-8971428
การศึกษา
 
ปริญญาโท
ประวัติการทำงาน
 
รับราชการและค้าขาย

เขตเลือกตั้งที่ 4
ชื่อ-สกุล
 นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว
 
พรรค
 ประชาธิปัตย์
วันเดือนปีเกิด
 
 16 สิงหาคม 2514
ที่อยู่
 
 489/28  ถ.เพชรเกษม  อ.หาดใหญ่
 จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์
 
 089-4665087
การศึกษา
 
 
 ปริญญาตรี
ประวัติการทำงาน
 
 นักธุรกิจ

เขตเลือกตั้งที่ 5
ชื่อ-สกุล
 นายประพร  เอกอุรุ
 
พรรค
 ประชาธิปัตย์
วันเดือนปีเกิด
 
 10 มิถุนายน 2510
ที่อยู่
 
 46 ซ.2  ถ.ไทรงาม ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา
 จ.สงขลา  90000
โทรศัพท์
 
081-8977327 
การศึกษา
 
 ปริญญาตรี
 
ประวัติการทำงาน
 
 ธุรกิจการประมง

เขตเลือกตั้งที่ 6
ชื่อ-สกุล
 นายถาวร  เสนเนียม
 
พรรค
 ประชาธิปัตย์
วันเดือนปีเกิด
 
 29 มีนาคม 2490
ที่อยู่
 
 535 ถ.สนามบิน  ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา  90110
โทรศัพท์
 
 081-6425942
การศึกษา
 
  ปริญญาโท
 
ประวัติการทำงาน
 
รับราชการ และค้าขาย
 

เขตเลือกตั้งที่ 7
ชื่อ-สกุล
 นายศิริโชค  โสภา
 
พรรค
 ประชาธิปัตย์
วันเดือนปีเกิด
 
14 มิถุนายน 2510
ที่อยู่
 
 88/8 ม.4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทรศัพท์
 
 081-3476666
การศึกษา
 
  ปริญญาโท
 
ประวัติการทำงาน
 
อดีต ส.ส. ( ปี 2544)

เขตเลือกตั้งที่ 8
ชื่อ-สกุล
 
พล.ต.ต.สุรินทร์  ปาลาเร่
 
พรรค
 ประชาธิปัตย์
วันเดือนปีเกิด
 
14 พฤศจิกายน 2490
ที่อยู่
 
114 ซ.45 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110 
โทรศัพท์
 
081-5597477
การศึกษา
 
ปริญญาโท
 
 
ประวัติการทำงาน
 
 อดีตรับราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง


ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา
23 ธ.ค.2550 - 9 พ.ค.2554


เขตเลือกตั้งที่ 1   
  ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ
1 นายประพร  เอกอุรุ พรรคประชาธิปัตย์  
2 นายเจือ  ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 นายวินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์ 23 ธ.ค.50 - 20 ต.ค.52
4 นายชัยวุฒิ  ผ่องแผ้ว พรรคประชาธิปัตย์ 29 พ.ย.52 - 9 พ.ค.54

เขตเลือกตั้งที่ 2   
  ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ
1 นายถาวร  เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
2 นายวิรัตน์  กัลยาศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
3 นายลาภศักดิ์  ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์  

เขตเลือกตั้งที่ 3     
  ลำดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด หมายเหตุ
1 นายศิริโชค  โสภา                พรรคประชาธิปัตย์  
2 นายนาราชา  สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์   


 
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 19
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,269