สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ประจำปี พ.ศ.2554

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2554

ลำดับที่ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    วันเลือกตั้ง      กรณีที่ต้องเลือกตั้ง สรุปผลการเลือกตั้ง
1 อบต.นาทับ 9 ม.ค.54 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
2 ทน.หาดใหญ่ 16 ม.ค.54 ซ่อมเขต 3  ผลการรวมคะแนน
3 อบต.ปลักหนู 13 ก.พ.54 ซ่อมเขต 3  ผลการรวมคะแนน
4 อบต.ควนโส 13 ก.พ.54 ซ่อมเขต 7  ผลการรวมคะแนน
5 อบต.จะโหนง 20 ก.พ.54 ซ่อมเขต 9  ผลการรวมคะแนน
 6 อบต.นาทับ 27 ก.พ.54  ซ่อมเขต 7   ผลการรวมคะแนน
7 อบต.รัตภูมิ 27 ก.พ.54  ซ่อมเขต 13  ผลการรวมคะแนน
8 อบต.ท่าหมอไทร  27 ก.พ.54  ซ่อมเขต 10  ผลการรวมคะแนน
9 ทต.กระแสสินธุ์ 20 มี.ค.54 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
10 อบต.คูหาใต้ 20 มี.ค.54 ซ่อมเขต 8 ผลการรวมคะแนน
11 อบต.ทุ่งหมอ 20 มี.ค.54 ซ่อมเขต 7 ผลการรวมคะแนน
12 ทต.กระแสสินธุ์ 24 เม.ย.54 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
13 อบต.ท่าชะมวง 1 พ.ค.54 ซ่อมเขต 3 ผลการรวมคะแนน
 14 ทต.ระโนด  1 พ.ค.54 ครบวาระ 24 มี.ค.54  ผลการรวมคะแนน
15 ทม.เมืองสะเดา 22 พ.ค.54 ซ่อมนายก ผลการรวมคะแนน
16 อบจ.สงขลา 29 พ.ค.54 ซ่อมเขต 3 ผลการรวมคะแนน
 17 ทต.นาสีทอง 29 พ.ค.54  ครบวาระ 21 เม.ย.54  ผลการรวมคะแนน
18 อบต.ท่าหิน 5 มิ.ย.54 ครบวาระ 28 เม.ย.54  ผลการรวมคะแนน
19 อบต.รำแดง 5 มิ.ย.54 ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน
20 อบต.น้ำขาว 5 มิ.ย.54 ซ่อมเขต 5 ผลการรวมคะแนน
21 อบตคูหาใต้ 19 มิ.ย.54 ซ่อมเขต 10 ผลการรวมคะแนน
22 ทต.สทิงพระ 19 มิ.ย.54 ซ่อมนายก ผลการรวมคะแนน
23 ทต.นาสีทอง 19 มิ.ย.54 ซ่อมเขต 1 และ เขต 2 ผลการรวมคะแนน
24 อบต.บางกล่ำ 10 ก.ค.54 ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน
25 อบต.ทุ่งหมอ 10 ก.ค.54 ซ่อมนายก ผลการรวมคะแนน
26 ทต.สทิงพระ 10 ก.ค.54 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
27 อบจ.สงขลา 17 ก.ค.54 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
28 ทน.หาดใหญ่ 17 ก.ค.54 ซ่อมเขต 4 ผลการรวมคะแนน
29 อบต.ควนโส 24 ก.ค.54 ซ่อมเขต 4 ,เขต 8 ผลการรวมคะแนน
 30  อบต.เกาะใหญ่ 14 ส.ค.54  ซ่อมเขต 5   ผลการรวมคะแนน
31 อบต.ป่าขาด 28 ส.ค.54  ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
32 อบต.คูขุด 28 ส.ค.54  ซ่อมเขต 4 ผลการรวมคะแนน
33 อบต.ตะเครียะ 28 ส.ค.54  ซ่อมนายก , เขต 4 ผลการรวมคะแนน
34 ทม.เขารูปช้าง 4 ก.ย.54 ยกฐานะ 13 พ.ค.54 ผลการรวมคะแนน
35 อบต.เขามีเกียรติ 11 ก.ย.54 เขต 1 ผลการรวมคะแนน
36 อบต.ตลิ่งชัน 18 ก.ย.54 ครบวาระ 11 ส.ค.54 ผลการรวมคะแนน
37 ทต.จะนะ 18 ก.ย.54 ครบวาระ 11 ส.ค.54 ผลการรวมคะแนน
38 อบต.พังลา 25 ก.ย.54 ซ่อมนายก ผลการรวมคะแนน
39 อบต.ท่าม่วง 25 ก.ย.54 ซ่อมเขต 11 ผลการรวมคะแนน
40 ทต.คูเต่า 25 ก.ย.54 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
41 อบต.ธารคีรี 16 ต.ค.54 ซ่อมเขต 4 ผลการรวมคะแนน
42 อบต.ควนโส 16 ต.ค.54 ซ่อมเขต 4 ผลการรวมคะแนน
43 อบต.ควนรู 30 ต.ค.54 ซ่อมเขต 1 ผลการรวมคะแนน
44 ทม.บ้านพรุ 30 ต.ค.54 ครบวาระ 22 ก.ย.54 ผลการรวมคะแนน
 45 อบต.ทุ่งหวัง 6 พ.ย.54  ครบวาระ 29 ก.ย.54       ผลการรวมคะแนน
 46 อบต.พะตง 6 พ.ย.54   ครบวาระ 29 ก.ย.54       ผลการรวมคะแนน
 47 อบต.ทุ่งใหญ่ 6 พ.ย.54   ครบวาระ 29 ก.ย.54       ผลการรวมคะแนน
 48 ทต.ท่าข้าม 6 พ.ย.54    ครบวาระ 29 ก.ย.54      ผลการรวมคะแนน
 49 อบต.ปริก 6 พ.ย.54   ครบวาระ 29 ก.ย.54       ผลการรวมคะแนน
 50 อบต.ทุ่งหมอ 6 พ.ย.54   ครบวาระ 29 ก.ย.54       ผลการรวมคะแนน
 51 อบต.สำนักแต้ว 6 พ.ย.54    ครบวาระ 29 ก.ย.54      ผลการรวมคะแนน
 52 อบต.พังลา  6 พ.ย.54  ครบวาระ 29 ก.ย.54       ผลการรวมคะแนน
 53 ทต.เขาพระ 6 พ.ย.54   ครบวาระ 29 ก.ย.54       ผลการรวมคะแนน
 54 อบต.ท่าชะมวง 6 พ.ย.54    ครบวาระ 29 ก.ย.54      ผลการรวมคะแนน
 55 อบต.ท่าบอน  6 พ.ย.54  ครบวาระ 29 ก.ย.54       ผลการรวมคะแนน
 56 อบต.คลองทราย 6 พ.ย.54    ครบวาระ 29 ก.ย.54     ผลการรวมคะแนน 
 57 อบต.วัดขนุน 6 พ.ย.54   ครบวาระ 29 ก.ย.54      ผลการรวมคะแนน 
 58 อบต.ชิงโค 6 พ.ย.54   ครบวาระ 29 ก.ย.54       ผลการรวมคะแนน
 59 อบต.นาหม่อม  6 พ.ย.54  ครบวาระ 29 ก.ย.54      ผลการรวมคะแนน 
 60 อบต.คลองหลา 6 พ.ย.54    ครบวาระ 29 ก.ย.54     ผลการรวมคะแนน 
 61 อบต.คลองหอยโข่ง 6 พ.ย.54   ครบวาระ 29 ก.ย.54      ผลการรวมคะแนน 
62 ทม.บ้านนา 13 พ.ย.54   ยกฐานะ 26 ก.ค.54 ผลการรวมคะแนน  
63 ทม.กำแพงเพชร 13 พ.ย.54   ยกฐานะ 5 ก.ค.54 ผลการรวมคะแนน  
64 อบต.ปากบาง 27 พ.ย.54   ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน  
65 อบต.คลองหรัง 27 พ.ย.54   ซ่อมเขต 1 ผลการรวมคะแนน  
66 อบต.คลองอู่ตะเภา 27 พ.ย.54   ซ่อมนายก ผลการรวมคะแนน 
67 ทม.คลองแห 27 พ.ย.54   ครบวาระ 20 ต.ค.54 ผลการรวมคะแนน 
68 อบจ.สงขลา 27 พ.ย.54   ซ่อมเขต 1 ผลการรวมคะแนน 
69 อบต.สะกอม 27 พ.ย.54   ซ่อมเขต 8 ผลการรวมคะแนน 
70 อบต.ควนโส 11 ธ.ค.54 ซ่อมเขต 5 ผลการรวมคะแนน 
71 อบต.คูหา 11 ธ.ค.54 ซ่อมเขต 8 ผลการรวมคะแนน 
72 อบต.รัตภูมิ 11 ธ.ค.54 ซ่อมเขต 3 ผลการรวมคะแนน 
73 อบต.ทุ่งพอ 11 ธ.ค.54 ซ่อมเขต 5 ผลการรวมคะแนน 
74 อบต.แดนสงวน 11 ธ.ค.54 ซ่อมเขต 4 ผลการรวมคะแนน 
75 อบต.ชุมพล 18 ธ.ค.54 ซ่อมเขต 7 ผลการรวมคะแนน 
76 อบต.ท่าหิน 25 ธ.ค.54 ซ่อมเขต 9 ผลการรวมคะแนน 
77 อบต.ตลิ่งชัน 25 ธ.ค.54 ซ่อมเขต 8 ผลการรวมคะแนน 
78 อบต.ควนรู 25 ธ.ค.54 ซ่อมเขต 4 ผลการรวมคะแนน 
 79 ทม.ทุ่งตำเสา  25 ธ.ค.54 ยกฐานะ      ผลการรวมคะแนน

 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 547,271