สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

ประจำปี พ.ศ.2555

สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2555

ลำดับ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันเลือกตั้ง กรณีที่ต้องเลือกตั้ง สรุปผลการเลือกตั้ง
1 ทม.ควนลัง 8 ม.ค.55 ครบวาระ 24 พ.ย.54 ผลการรวมคะแนน
2 ทต.ลำไพล 8 ม.ค.55 ครบวาระ 24 พ.ย.54 ผลการรวมคะแนน
3 อบต.คูหาใต้ 8 ม.ค.55 ซ่อมเขต 10 ผลการรวมคะแนน
4 อบต.จะโหนง 22 ม.ค.55 ซ่อมเขต 11 ผลการรวมคะแนน
5 อบต.บ้านโหนด 22 ม.ค.55 ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน
6 อบต.เกาะใหญ่ 22 ม.ค.55 ซ่อมเขต 9 ผลการรวมคะแนน
7 อบต.ปริก. 4 ก.พ.55 ซ่อมเขต 7 ผลการรวมคะแนน
8 อบต.ท่าประดู่ 5 ก.พ.55 ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน
9 ทต.บางเหรียง 12 ก.พ.55  ยกฐานะ ผลการรวมคะแนน
10 ทต.ปากแตระ  12 ก.พ.55  ยกฐานะ ผลการรวมคะแนน
11 อบต.แค 12 ก.พ.55 ครบวาระ 5 ม.ค.55 ผลการรวมคะแนน
12 ทม.คอหงส์  12 ก.พ.55 ครบวาระ 27 ต.ค.54 ผลการรวมคะแนน
 13  ทต.น้ำน้อย   12 ก.พ.55  ครบวาระ 5 ม.ค.55   ผลการรวมคะแนน
14 ทต.ท่าช้าง  12 ก.พ.55  ครบวาระ 5 ม.ค.55  ผลการรวมคะแนน
15 อบต.สะกอม (เทพา) 26 ก.พ.55 ซ่อมเขต 3 ผลการรวมคะแนน
16 อบต.จะโหนง 26 ก.พ.55 ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน
17 อบต.ท่าบอน 26 ก.พ.55 ซ่อมเขต 10 ผลการรวมคะแนน
18 อบต.สะกอม (จะนะ) 26 ก.พ.55 ซ่อมเขต 7 ผลการรวมคะแนน
19 อบต.เขามีเกียรติ 4 มี.ค.55 ซ่อมเขต 3 ผลการรวมคะแนน
20 อบต.ฉลุง 25 มี.ค.55 ซ่อมเขต 7 ผลการรวมคะแนน
21 อบต.จะโหนง 25 มี.ค.55 ซ่อมเขต 6 ผลการรวมคะแนน
22 ทม.ทุ่งตำเสา 8 เม.ย.55 ซ่อมเขต 1 ผลการรวมคะแนน
23 อบต.พังลา 22 เม.ย.55 ซ่อมเขต 5 ผลการรวมคะแนน
 24 ทน.สงขลา (ส.ท.)  22 เม.ย.55  ครบวาระ 8 มี.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 25 ทต.คลองแงะ  22 เม.ย.55  ครบวาระ 8 มี.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 26 ทต.ปริก  22 เม.ย.55  ครบวาระ 8 มี.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 27 ทต.กำแพงเพชร  22 เม.ย.55  ครบวาระ 8 มี.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 28 ทต.นาสีทอง (ส.ท.)  22 เม.ย.55  ครบวาระ 8 มี.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 29 ทต.ควนเนียง  22 เม.ย.55  ครบวาระ 8 มี.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 30 ทต.สะบ้าย้อย  22 เม.ย.55  ครบวาระ 8 มี.ค.55   ผลการรวมคะแนน
31 อบต.ปากรอ 29 เม.ย.55 ซ่อม เขต 6 ผลการรวมคะแนน
 32 ทต.พะวง  13 พ.ค.55 ครบวาระ 5 ม.ค.55 ผลการรวมคะแนน
33 อบต.บ้านโหนด 2 มิ.ย.55 ซ่อมเขต 7 ผลการรวมคะแนน
34 อบต.สะบ้าย้อย 3 มิ.ย.55 ซ่อมเขต 4 ผลการรวมคะแนน
35 อบต.ชุมพล 3 มิ.ย.55 ซ่อมเขต 4 ผลการรวมคะแนน
36 ทม.สะเดา (ส.ท.) 17 มิ.ย.55 ครบวาระ 3 พ.ค.55 ผลการรวมคะแนน
37 ทต.คูเต่า 17 มิ.ย.55 ครบวาระ 3 พ.ค.55 ผลการรวมคะแนน
38 ทต.กระแสสินธุ์ 17 มิ.ย.55 ครบวาระ 3 พ.ค.55 ผลการรวมคะแนน
39 ทต.นาทวี 17 มิ.ย.55 ครบวาระ 5 เม.ย.55 ผลการรวมคะแนน
40 ทต.สทิงพระ (ส.ท.) 15 ก.ค.55 ครบวาระ 31 พ.ค.55 ผลการรวมคะแนน
 41 ทน.หาดใหญ่  29 ก.ค.55  ครบวาระ 5 เม.ย.55  ผลการรวมคะแนน
 42 ทต.พะตง  29 ก.ค.55  ครบวาระ 5 เม.ย.55  ผลการรวมคะแนน
43 ทต.เทพา (ส.ท.) 5 ส.ค.55 ครบวาระ 21 มิ.ย.55 ผลการรวมคะแนน
44 ทต.เกาะแต้ว 26 ส.ค.55 ซ่อมนายก ฯ ผลการรวมคะแนน
45 ทม.กำแพงเพชร 26 ส.ค.55 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน
46 อบต.คูหา 16 ก.ย.55 ซ่อมเขต 3 ผลการรวมคะแนน
 47 อบจ.สงขลา (ส.อบจ.)  16 ก.ย.55  ครบวาระ 26 เม.ย.55  ผลการรวมคะแนน
 48 อบต.เกาะยอ   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน
 49 อบต.ฉลุง   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแน
 50 อบต.ท่าโพธิ์   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน
 51 อบต.เขามีเกียรติ   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน
 52 อบต.บ้านขาว (ส.อบต.)   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน
 53 อบต.บ้านใหม่   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน
 54 อบต.ระโนด   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 55 อบต.ระวะ   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน
 56 อบต.ควนรู   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน
 57 อบต.เกาะสะบ้า   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 58 อบต.ท่าม่วง   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 59 อบต.เทพา   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55   ผลการรวมคะแน
 60 อบต.ปากบาง   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 61 อบต.วังใหญ่   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 62 อบต.สะกอม(เทพา)   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 63 อบต.ควนโส   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 64 อบต.รัตภูมิ   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 65 อบต.ห้วยลึก   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55 ผลการรวมคะแนน 
 66 อบต.เกาะใหญ่ (ส.อบต.)   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 67 อบต.คลองเปียะ   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 68 อบต.จะโหนง   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55 ผลการรวมคะแนน 
 69 อบต.ตลิ่งชัน (ส.อบต.)   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 70 อบต.ท่าหมอไทร   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแน
 71 อบต.นาหว้า   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 72 อบต.น้ำขาว   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 73 อบต.สะกอม(จะนะ)   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 74 อบต.สะพานไม้แก่น   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 75 อบต.คลองกวาง   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 76 อบต.ทับช้าง   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 77 อบต.ท่าประดู่   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 78 อบต.ปลักหนู   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55  ผลการรวมคะแนน 
 79 อบต.สะท้อน   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55 ผลการรวมคะแนน 
 80 อบต.จะทิ้งพระ   7 ต.ค.55 ครบวาระ 30 ส.ค.55   ผลการรวมคะแนน
 81 อบต.บ่อดาน   7 ต.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55 ผลการรวมคะแนน 
 82 ทต.ชะแล้ 7 ต.ค.55 ซ่อมเขต 2 ผลการรวมคะแนน 
 83 อบต.กระดังงา 7 ต.ค.55 ซ่อมเขต 5 ผลการรวมคะแนน 
 84 อบต.ท่าบอน 7 ต.ค.55 ซ่อมเขต 1 ผลการรวมคะแนน 
 85 อบต.นาหมอศรี 2 พ.ย.55 ซ่อมเขต 8 ผลการรวมคะแนน 
 86 ทต.ปาดัง 16 ธ.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55 ผลการรวมคะแนน  
87 ทม.ม่วงงาม 16 ธ.ค.55  ครบวาระ 30 ส.ค.55 ผลการรวมคะแนน  
88 ทต.เกาะแต้ว (ส.ท.) 23 ธ.ค.55 ครบวาระ 15 พ.ย.55 ผลการรวมคะแนน  
89 ทต.โคกม่วง 23 ธ.ค.55 ครบวาระ 15 พ.ย.55 ผลการรวมคะแนน  
90 ทต.ทุ่งลาน 23 ธ.ค.55 ครบวาระ 15 พ.ย.55 ผลการรวมคะแนน  
91  ทต.นาทวีนอก 23 ธ.ค.55  ครบวาระ 30 ก.ย.54 ผลการรวมคะแนน  
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 68
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,957