สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
Office of Songkhla Province Election Commission


 
 
 
 

บุคลากร (กกต.จว.และพนง.สนง.กกต.จว.)


 
บรรเทิง วัชรเสรีกุล
   ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา


สัมภาษณ์ เชาวลิต
            รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา    
        
 

                  วรรณวิไล เศาธยะนันท์
                  หัวหน้างานอำนวยการ

สุพัตราภรณ์ พูลสวัสดิ์
พนักงานการเงินและบัญชี
กนกอร กฤษณาสกุล
พนักงานการเลือกตั้ง
คันชนา มหาวงค์
พนักงานการเงินและบัญชี
นงลักษณ์ ภู่วิริยะพันธ์
พนักงานการเงินและบัญชี
       
 
ขจรชาติ พลฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
มยุรี บุญแก้ว
พนักงานบริการ
ปัทมา แก้วประสิทธิ์
ลูกจ้างชั่วคราว
 
 - - - - - - --- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - -- -
 

                    วรพจน์ เพ็ชรคงทอง
                    พนักงานการเลือกตั้ง
        ทำหน้าที่หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง

จิตติมา เรี่ยวธรรมรัฐ
พนักงานการเลือกตั้ง
สุพรรณา สวนแก้ว
พนักงานการเลือกตั้ง
สุธนต์ บูรณะวงศ์
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
 
   - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

                        กุศล เตะอะสัน     
               พนักงานสืบสวนสอบสวน
        ทำหน้าที่หัวหน้างานพรรคการเมือง


 
     
               ภัทรภา เหมปาหนัน
              พนักงานการเลือกตั้ง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

                   ประยงค์ จันทรัตนะ
              หัวหน้างานการมีส่วนร่วม

                     
สุภัคดี ปิ่นแก้ว
พนักงานการเลือกตั้ง
พัทธนันท์ เกิดปานทอง
พนักงานการเลือกตั้ง
สุเมธ นาคปรีชา
พนักงานการเลือกตั้ง
ธนภณ แก้วรัตนะ
เจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
 
 
                     กุศล เตะอะสัน
             พนักงานสืบสวนสอบสวน
    ทำหน้าที่หัวหน้างานสืบสวนสอบสวน
 
เพียงใจ ชูมณี
พนักงานสืบสวนสอบสวน
อารอฝัน บิลเด็น
พนักงานสืบสวนสอบสวน
              ยงยศ พงศ์สุนทรสถิต
           พนักงานสืบสวนสอบสวน
ปิยะพงศ์ ย้อยแสง 
พนักงานสืบสวนสอบสวน
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 51
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 546,940