สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก
Office of Tak Election Commission


 
 
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รณรงคเลือกตั้ง ส.ส.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอัตโนมัติ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริต
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

ส.ว.   
  นายอุดร  ตันติสุนทร
ส.ว. คนแรกของจังหวัดตาก
 

 
   
 
นายพนัส  ทัศนียานนท์
ส.ว. คนที่ 2 ของจังหวัดตาก
  นายรักษ์  ตันติสุนทร
      ส.ว. คนที่ 3 ของจังหวัดตาก      

 
   
 
นายแพทย์ชลธิศ  สินรัชตานันท์
ส.ว. คนที่ 4 ของจังหวัดตาก
  นายชรินทร์  หาญสืบสาย
 
ส.ว. คนที่ 5 ของจังหวัดตาก  
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 7
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 230,190