สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก
Office of Tak Election Commission


 
 
ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รณรงคเลือกตั้ง ส.ส.
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอัตโนมัติ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
แจ้งเบาะแสการทุจริต
โครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
 

          ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมานี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก ร่วมกับโรงเรียนตากพิทยาคม และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก นำลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2554 โดยใช้รถประชาสัมพันธ์เสียงสปอต สารคดีสั้นรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตากนำขบวน และมีลูกเสืออาสา กกต. เดินถือป้ายคำขวัญรณรงค์การเลือกตั้ง ที่ลูกเสืออาสา กกต. ได้คิดและเขียนขึ้น พร้อมกับป้ายผ้า ป้ายไวนิล และการแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนการเลือกตั้ง ส.ส. แผ่นพับ และโปสเตอร์ต่าง ๆ ตลอดระยะทาง 3 กิโลเมตร รอบบริเวณย่านธุรกิจของจังหวัดตาก 
          และการเดินรณรงค์ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวงดุริยางค์ของโรงเรียนตากพิทยาคม ช่วยในการใช้เสียงเพื่อนำขบวนอีกทีหนึ่ง  ในการเดินรณรงค์ครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้อง ประชาชนชาวจังหวัดตากอย่างดีเยี่ยม
 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 10
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 230,172