สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดตราด
Office of Trat Election Commission


 
 
 
 

การร้องคัดค้าน

สรุป เรื่องคัดค้านการเลือกตั้งของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราด

1. การเลือกตั้ง ส.ส.

   ปี 2548    มีเรื่องร้องเรียน  2  เรื่อง

   ปี 2550    มีเรื่องร้องคัดค้าน 3 เรื่อง

 

2. การเลือกตั้ง ส.ว.

   ปี 2549    มีเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง

   ปี 2551    มีเรื่องร้องคัดค้าน 3 เรื่อง

 

3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

   ปี 2547    มีเรื่องร้องเรียน 5 เรื่อง

   ปี 2548    มีเรื่องร้องเรียน 15

-       เรื่องอยู่ที่ สนง.กกต. (ยังไม่ได้รับมติ กกต. 2 เรื่อง)

1.เรื่องร้องเรียนที่ 8/2548 อบต.เทพนิมิต

2.เรื่องร้องเรียนที่ 13/2548 อบต.วังตะเคียน

   ปี 2549    ไม่มีเรื่องร้องเรียน

   ปี 2550    มีเรื่องร้องคัดค้าน 3 เรื่อง

   ปี 2551    มีเรื่องร้องคัดค้าน 6 เรื่อง

   ปี 2552    มีเรื่องร้องคัดค้าน 12 เรื่อง

 ปี 2553  มีเรื่องร้องคัดค้าน 1 เรื่อง

-       อยู่ในระหว่างดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกคัดค้าน  เรื่องคัดค้านที่ 1/2553

กรณีผู้สมัครนายก ทต.บ่อพลอย (ไม่ได้รับเลือกตั้ง) ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายการเลือกตั้งไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ตาม พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 55 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 19
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 121,566