สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี
OFFICE OF PROVINCE ELECTION COMMISSION OF UBONRATCHATHANI


 
 
ราชกิจจานุเบกษา
ECT Intranet
เว็บไซต์สำนักงาน กกต.ทั่วประเทศ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
ลูกเสืออาสา กกต.
แจ้งเบาะแส
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
กองทุนพรรคการเมือง
สถาบันพัฒนาการเมือง
ห้องสมุดอิเล้กทรอนิกส์
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
กรมอาเซียน
องค์กรอิสระ
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ
 
 

หน่วยเลือกตั้ง/หน่วยเลือกตั้งกลาง

ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด : หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 1 : หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุบลราชธานี

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 2 : หอประชุมที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 3 : หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 4 : หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ (200 ปี)

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 5 : หอประชุมที่ว่าการอำเภอตระการพืชผล (ชั้นล่าง)

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 6 : หอประชุมโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 7 : หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 8 : หอประชุมที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 9 : หอประชุมที่ว่าการอำเภอบุณฑริก

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 10 : หอประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งศรีอุดม

ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ 11 : หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 21
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 101,996