สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
Office of Province Election Commission Of Buriram


 
 
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ
เว็บไซต์สภาปฏิรูปแห่งชาติ
การเลือกตั้ง ส.ส.
การได้มาซึ่ง ส.ว.
การเลือกตั้งท้องถิ่น
เครื่องลงคะแนน
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
รวมวีดีทัศน์  กกต.
 
 

เลือกตั้ง นายก อบต.โคกล่าม และ ส.อบต.บุโพธิ์ เขต 3 อ.ลำปลายมาศ

เมื่อ : 2011-07-06 11:14:44 
วันที่: 24 ก.ค. 54 [ 08:00 - 15:00 ]
ประเภทกิจกรรม: วันเลือกตั้ง
รายละเอียด
สำนักงาน กกต.จังหวัดบุรีรัมย์  เตรียมการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม อ.ลำปายมาศ  กรณีครบวาระ    และ เลือกตั้ง ส.อบต.บุโพธิ์  แทนตำแหน่งที่ว่าง  เขตเลือกตั้งที่ 3  หมู่ 3   อ.ลำปลายมาศ   ในวันอาทิตย์ที่  24  กรกฎาคม  2554 
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 20
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 363,273