สำนักรณรงค์และเผยแพร่
Department of Electoral Campaign and Imformation Disemmination


 
 
download
youtube
Facebook
 
 

ปฏิทินเลือกตั้ง

การสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5

เมื่อ : 2011-07-13 11:03:18 
วันที่: 23 ก.ค. 54 [ ทั้งวัน ]
ประเภทกิจกรรม: กิจกรรมทั่วไป
รายละเอียด
กำหนดการ
การสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขึ้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล
เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
-------------------------------------------------------------------------------------------

เวลา 08.00-09.00 น.
          ลงทะเบียนเพื่อขอรับการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขึ้นที่ 5


เวลา 09.00-09.30 น.
          พิธีเปิดและกล่าวต้องรับ โดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง


เวลา 09.30-10.30 น.
          ประธานกรรมการการประเมินชี้แจงรายละเอียดและประเมินผลโดยการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มพร้อมส่งผลงานการปฏิบัติงาน


เวลา 12.00-13.00 น.
          พักรับประทานอาหาร


เวลา 13.00 น.
         - ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินการตามโครงการลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย
         - ประกาศผลการประเมิน มอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อนและกล่าวคำปฏิญาณตนพร้อมกัน
         - เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวรายงานการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขึ้นที่ 5 เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน
         - ประธานกรรมการการเลือกตั้ง / กรรมการการเลือกตั้ง แสดงความยินดีและกล่าวปิด


 
 


 
 


 
  
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 3
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 35,859