สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น
Office of the Khonkaen Province Election Commission


 
 
ร่วมลงนามถวายพระพร
ขอนแก่นลิงค์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สนง.กกต.จว.
จังหวัดขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
เครื่องลงคะแนน
ราชกิจจานุเบกษา
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด
ห้องสมุดกฎหมายเลือกตั้ง
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง
ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง
แจ้งเบาะแสทุจริตการเลือกตั้ง
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กกต.
ศูนย์ตรวจสอบการเลือกตั้งท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
 
 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง

เมื่อ : 2012-06-29 19:19:00 
วันที่: 29 ก.ค. 55 [ 08:00 - 08:30 ]
ประเภทกิจกรรม: วันเลือกตั้ง
รายละเอียด
ลำดับ
วันเลือกตั้ง
ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำเภอ
นายก/สมาชิก
เขตเลือกตั้ง
วันรับสมัคร
เหตุที่จะต้อง


ที่
 
 
 
 
 
เลือกตั้ง
จัดให้มีการเลือกตั้ง


1
29-ก.ค.-55
องค์การบริหารส่วนตำบลนางิ้ว
เขาสวนกวาง
สมาชิกฯ
6
25 - 29 มิ.ย.55
เสียชีวิต


2
29-ก.ค.-55
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า
มัญจาคีรี
สมาชิกฯ
4
25 - 29 มิ.ย.55
ลาออก


 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 5
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 343,637