สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ปฏิทินการเลือกตั้ง

กำหนดวันเลือกตั้งนายก อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน กรณีครบวาระ

เมื่อ : 2013-04-22 12:02:39 
วันที่: 5 พ.ค. 56 [ 08:00 - 15:00 ]
ประเภทกิจกรรม: วันเลือกตั้ง
รายละเอียด
กกต.จว.เห็นชอบกำหนดวันเลือกตั้งนายก อบต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน กรณีครบวาระในวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 ตามที่ ผอ.กต.อบต.ควนขนุนเสนอ มีผู้สมัคร 3 คน
หมายเลข 1 นายวินัย  มูสิกะเจริญ หมายเลข 2 นายประเสริฐ  ศิริรัตน์ หมายเลข 3 นายสุภัทร์  เนียมบุญ
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 34
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,414