สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง
Office of Election Commission of Phatthalung


 
 
ราชกิจจา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องค์กรอิสระ
ตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง
 
 

ปฏิทินการเลือกตั้ง

อำหนดวันเลือกตั้ง ทต.คลองทรายขาว กรณีครบวาระ

เมื่อ : 2014-04-24 15:07:26 
วันที่: 1 มิ.ย. 57 [ 08:00 - 15:00 ]
ประเภทกิจกรรม: วันเลือกตั้ง
รายละเอียด
กำหนดวันเลือกตั้ง กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา
 
  
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 35
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 360,415