สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Suphanburi


 
 
ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์ม (ชุดป้องปรามและหาข่าว)
ถวายพระพร
จดหมายข่าว สนง.กกต. สุพรรณบุรี
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
E-BOOK กกต.กับการเลือกตั้ง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสมาชิกพรรคการเมือง
การสรรหา สว
แจ้งเบาะแส
สถาบันพัฒนาพรรคการเมือง
หน่วยงานอื่นๆในสำนักงาน กกต.
สหกรณ์ออมทรัพย์
 
 

ปฏิทินการเลือกตั้ง/กิจกรรม

 

รายละเอียดกิจกรรม
9 ธ.ค. 57
08:00 - 12:00 กิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต
  กิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)" ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 22
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 265,145