สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Suphanburi


 
 
ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์ม (ชุดป้องปรามและหาข่าว)
ถวายพระพร
จดหมายข่าว สนง.กกต. สุพรรณบุรี
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
E-BOOK กกต.กับการเลือกตั้ง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสมาชิกพรรคการเมือง
การสรรหา สว
แจ้งเบาะแส
สถาบันพัฒนาพรรคการเมือง
หน่วยงานอื่นๆในสำนักงาน กกต.
สหกรณ์ออมทรัพย์
 
 

ปฏิทินการเลือกตั้ง/กิจกรรม

 

รายละเอียดกิจกรรม
25 ก.ค. 57 - 26 ก.ค. 57
17:00 - 17:30 การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบของคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 5
  การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบของคณะนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง รุ่นที่ 5


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 6
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 218,354