สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
The Office of Provincial Election Commission of Suphanburi


 
 
ดาวโหลดเอกสาร
แบบฟอร์ม (ชุดป้องปรามและหาข่าว)
ถวายพระพร
จดหมายข่าว สนง.กกต. สุพรรณบุรี
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
E-BOOK กกต.กับการเลือกตั้ง
กองทุนพัฒนาพรรคการเมือง
ตรวจสมาชิกพรรคการเมือง
การสรรหา สว
แจ้งเบาะแส
สถาบันพัฒนาพรรคการเมือง
หน่วยงานอื่นๆในสำนักงาน กกต.
สหกรณ์ออมทรัพย์
 
 

ปฏิทินการเลือกตั้ง/กิจกรรม

 

รายละเอียดกิจกรรม
6 พ.ย. 57
09:00 - 12:00 การฝึกอบรมการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์
  การฝึกอบรมการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
19 พ.ย. 57
08:30 - 12:00 การประชุมหารือในการเตรีมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์รับฟัง ข้อคิดเห็นจากประชาชน
  การประชุมหารือในการเตรีมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์รับฟัง ข้อคิดเห็นจากประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการกาเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
20 พ.ย. 57
08:30 - 12:00 กิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บริการประชาชน
  กิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการ เพื่อให้บริการประชาชน  ณ วัดหนองสลักได หมุ่ที่ 5 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
24 พ.ย. 57
13:30 - 15:30 กิจกรรมโครงการให้ความรู้ควาเข้าใจ เรื่องวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันและส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2558
  กิจกรรมโครงการให้ความรู้ควาเข้าใจ เรื่องวิถีประชาธิปไตยในชีวิตประจำวันและส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษา ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี


 
 


ผู้เยี่ยมชมวันนี้ 127
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 257,366